T.C. DEVLET VE HÜKÜMET TEMSİLCİLERİNİ BİLGİLENDİRME: WSJ

WSJ (AÇIK)  VATANDAŞ ARZUHALİDİR. | PTT Kargo 13.2.2018
Çok Muhterem Devlet ve Hükümet Temsilcilerini BİLGİLENDİRME
  • TC Cumhur Başkanlığı – Basın Bürosu
  • TC Başbakanlık  – Basın Bürosu ve Hükümet Sözcüsü
  • TC Dışişleri Bakanlığı Basın temsilci ve sözcüsü
Muhterem İlgililer:
Bendeniz has bel kader hayatımda birçok Ermeni ile can dostu oldum, karşılıklı sevgi saygı ve güvenin huzurunu yaşadım. Türk Ermenilerin kötüsüne rastlamadım, hatta dış dünyada ticaret âleminde de hep ciddiyetle karşılaştım. Bu sevgi ve saygımın gereği olarak otuz yıldır bu konuyu kimsenin okumadığı dış kaynaklardan inceliyorum. Ancak 2004 yılında Nat. Geografic dergisinde  çıkan bir iftiraya, dergiye ilân veren kuruluşların nemelazımcılığı üzerine, Vatandaşa duyuru için para ile gazetelere vermek istediğim ilanın da reddi üzerine sabır ve onurum incindiğinden, son yirmi yıl içinde dış dünyaya hitaben yaklaşık 500  makale 7 kitap v ayrıca 4 Türkçe kitap yazdım (belki 10.000 sayfa), seyrek olarak da  bazı yazılarım ve hakkımda haberler  basında “tek kişilik ordu” olarak çıktı.

Son yirmi yılda vatandaş olarak edindiğim çok acı tecrübe “hiçbir kurum, şahıs veya makamın” Ermeni soykırımı palavrasına el atmaktan kaçtıkları ve biraz öğreneceklerine, ‘inkâr edilmez belgeleri görmek yerine kulaktan dolma tavsiye edilen içleri boş şöhretlerin sözlerine’ sığınmaları olmuştur.  Örneğin, Sayın Erdoğan’ın 2005 ve 2007’deki (elan Avrupa ve ABD’nin cevap veremediği) çok sert konuşma videosu erişime açıktır. Bu belge http://armenians-1915.blogspot.com/2008/02/2344-video-turkish-pms-response-to.html medya tarafından halktan esirgenirken, iki yıl önce Sayın Erdoğan bu kez ‘bilmediğini bile bilmeyen’ bir danışmanın önerisi üzerine, tamamen sakıncalı bir duygudaşlık beyan etmiştir.  Bunun öncesinde 2012’de Bay Davutoğlu da, Başkan Wilson’un kim olduğunu ve ne yaptığını bilmeden WILSON ödülünü iftiharla kabul etmişti. (http://epochtimestr.com/index.phb/bakan-davuogluna-woodrow-wison-odul )

Yirmi yıldır muhatap bulunmayışın hüsranındayım!

Ermeni Cumhur Başkanı ve Patriğinin Washington Soykırım Müzesinde “Hitlerin söylemediği kesin belgeli olan” bir yalanın yanında poz vermesinin akabinde, Wall Street Journal’de “torun Morgenthau” un Başkan Trump’tan   İsrail’e Kudüs’ü tanıdığı gibi  Ermeni Soykırımını da tanıması hakkında, ön yargı, üstünlük ve cehaletle yazdığı Gazete Makalesine bendeniz evlatlarım yaşındaki iki değerli akademisyenle ortak yazdığım  “Araştırma Belgesini ve üzerine eklediğimiz dış muhatap’a takdim yazsını” kendi takdirimizle, adresleri verilen ABD Gazete ve Mercilerine ve ayrıca adreslerini temin edebildiğimiz Kongre Üyeleri ve Senatörlere yolladık.  ABD’deki  Türk basın temsilcilerinin bunları görmemek ve duyurmamak becerilerini  belki mercileriniz takdir edebilir. Yollanan belgenin İngilizce aslı ve sizler için hazırlanan Türkçe tercümeler ekte sunulmuştur. Beyaz Saraya bağlı olan Soykırım Müzesi “bilerek fakat Ermeni tazyiki altında” SAHTELİĞİ İSPATLANMIŞ BİR YALANI EN MUTEBER MÜZE DUVARINDA TEŞHİRLE, Devlet Kurumu olarak Dünyaya Yalan Beyanındadır.  Bu skandalın, dünya basını aracılığı ile duyurmamıza gücümüz ve statümüz yetmediğinden, biz elimizden geleni yaptık ve sizi de bu yazı ve eklerle bilgilendiriyoruz.

Korkarım ki sizlerin danışacağı kişi ve organlar bu BULUNMAZ SKANDAL FIRSATTAN NASIL İSTİFADE EDİLEBİLECEĞİNİ de bilmeyebilirler. Bu satırları ve belgeleri “tarihe düşülen not veya denize salınan bir nafile atılım olarak” bilgilerinize sunarak, Vatandaş Olarak derin saygılarımı fakat bu konularda yaşadığım hayal kırıklarımı, ömrümün bu en son günlerinde hürmetle ıttılalarınıza  arz ederim.

Şükrü Server Aya
(Kimlik no. orijinal mektup da verilmiştir.)

Open Letter To: WSJ, MUSEUM and the OFFICE of the U.S.A. PRESIDENT

DOES FREEDOM OF THE PRESS GIVE EDITORS AND AUTHORS THE LIBERTY TO MANIPULATE?


– Posted on April 9,  2018.

Turkish Library Museum is under the umbrella of The Light Millennium Organization, which is officially formed based in New York in 2001. NGO Associated with the United Nations Department of Public Information since 2005.

http://www.turkishlibrary.us | http://www.lightmillennium.org

"The U.S. Turkish Library & Museum For Friendship and Peace" project joined, and has been produced under the umbrealla of The Light Millennium Organization effective on October 15, 2015.