REQUEST FROM THE CHILDREN OF THE WORLD

In observance of the World’s Children Day (20 November) through Adnan Çakmakçıoğlu’s “Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara” (Hand Down A World To Us, All Children) titled children song.
Bir Dünya Bırakın (1979) Beste: Adnan Çakmakçıoğlu
Müzik: Salih Aydoğan
#WorldChildrenDay #ChildrenDay #UNICEF #English #Turkish
1979 was declared the Year of Children by the UNICEF. A song competition was organised, and 94 songs were entered from 47 countries. The song from Turkey “HAND DOWN A WORLD TO US, ALL CHILDREN” was the winning entry.

‘Hand Down A World To Us, All Children’

The homeland you hand down to us, all children
Let it not be washed down with tears
Come children come, come, do your joyful dance
Come children come, come, holding hands

Hand down a garden to us, all children
Let our kites soar into the sky
Come children come, come, do your joyful dance
Come children come, come, holding hands

Endow lasting peace to us, all children
Let our songs reach the sun and the moon
Come children come, come, do your joyful dance
Come children come, come, holding hands

Hand down a world to us, all children
To imprint upon on it our ‘beloved world’
Come children come, come, do your joyful dance
Come children come, come, holding hands

Lyrics by: Adnan Cakmakcioglu
Musical arrangement by: Salih Aydogan

The lyrics of the song belong to my father. In 1978, TRT (Turkish Radio and Television Corporation) organised a two stage national competition; 1st stage to choose the lyrics, 2nd stage to choose the musical arrangement to turn it into a song. Turkey entered the UNICEF competition in 1979 with this song entitled ‘Hand Down A World To Us, All Children’. The song was a plea from the children to everyone to leave behind a peaceful world for them.

2020 was the 100th year of anniversary for the establishment of the Turkish Parliament in 23rd of April 1920. The same date was also dedicated to the Children by Ataturk, the founder of the democratic secular Turkey although it was formally recognised as ‘The Holiday of National Sovereignty and Children’ in 23 April 1927.

I was informed that a NGO (Non-governmental organisation) in Istanbul expressed their wish to open an online page for children on The Children’s Day as a reference library, and would like to include the song ‘‘Hand Down A World To Us, All Children’.

I was excited, and offered to provide them with the translations of the lyrics in different languages, and may be even videos of the song being sung in those languages. I wanted to reach out to all children to join their hands, sing both in their own language and together with children from a different countries.

I managed to have the lyrics translated into nine different languages, some of which was also sent to me as the recordings of the song, or in videos. I also received individual videos from three well known Turkish musicians of Classical Music; Cihat Askinkeman, Duygu AydoganHarpist, Meral Guneymanpiano.

The plans of the NCO, unfortunately, did not materialise, and because of the time restrains at the time, the pianist Meral Guneyman could only put together the instrumental classical musicians’ videos, along with the Turkish and Spanish versions of the song into a single video.

I still am hoping that, may be we can launch an online project by the next Children’s Day in Turkey- 23 April 2021, and invite children of the world to contribute by their videos.

Until that page is set up, here is our video by Meral Guneyman below, together with a card sent to my father by the composer including the score. 

I would like to introduce the song to all children of the world, hoping that they can all join hands one day, and sing together in peace…

– by Esi Cakmakcioglu

TÜRKÇE

Lyrics by: Adnan Cakmakcioglu
Musical arrangement by: Salih Aydogan

TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINDAN BIR ÇAĞRI

1979 UNICEF tarafından Çocuk Yılı olarak ilan edilmişti. Bir şarkı yarışması düzenlenmişti, ve 47 ülkeden 94 sarkı ile katılım olmuştu. Turkiye’nin katıldığı şarkı ‘BİR DÜNYA BIRAKIN BİZ ÇOCUKLARA’ yarışmayı kazanmıştı.

Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara

Bir vatan bırakın biz çocuklara
Islanmış olmasın göz yaşlarıyla
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

Bir bahçe bırakın biz çocuklara
Göklerde yer açın uçurtmalara
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

Bir barış bırakın biz çocuklara
Uzansın şarkımız güneşe ve aya
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

Bir dünya bırakın biz çocuklara
Yazalım üstüne “sevgili dünya”
Oynaya oynaya gelin çocuklar
El ele el ele verin çocuklar

Şarkınız sözleri babama aitti. TRT (Türk Radyo ve Televizyon Kurumu) 1978 yılında UNICEF’in yarışmasına katılmak üzere iki aşamalı bir şarkı yarışması açmıştı; 1.aşamada şarkının sözleri, 2. Aşamada bestelenmiş şarkının seçilmesi için.

Turkiye, 1979 UNICEF yarışmasına seçilmiş olan ‘Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara’ şarkısı ile katıldı. Şarkı tüm dünya çocuklarından onlara barışçıl bir dünya bırakılması için bir Çağrı idi.

23 Nisan 2020, Türkiye Parlementosunun 23 Nisan 1923 yılında Atatürk tarafından kuruluşunun 100cü yıldönümü idi. Aynı tarih Laik Demokratik Türkiyenin kurucusu Atatürk tarafından çocuklara ithaf edilmiş ancak daha sonra 23 NIsan 1927 yılında ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak resmî ilan edilmişti.

Bana Istanbul’daki bir Sivil Toplum kuruluşunun çocuklar için bir kütüphaneyi internet sayfası olarak açmak istediği, ve ‘Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara’ şarkısını da eklemek istediği bildirilmişti.

Çok heyecanlanmıştım, ve onlara şarkının sözlerinin diğer ülkelerin lisanlarına çevirilerini, belki de bu lisanlarda söylenmiş şarkıların videolarını bulup vermek istedim. Tüm dünya çocuklarının elele tutuşup aynı şarkıyı hem kendi lisanlarında hem de beraber söyleye bilmelerini istedim.

Bir Dünya Bırakın - Muzik notasıyla - Salih Aydoğan
Bir Dünya Bırakın (1979) Beste: Adnan Çakmakçıoğlu
Müzik notasıyla: Salih Aydoğan

Şarkının çevirisini, bazıları şarkı veya video olarakta kaydedilmiş olarak toplam dokuz ayrı lisanda bir araya getirebildim. Ayrıca sevilen ve çok tanınan üç ayrı Klasik Müzik sanatçısı; Cihat Aşkın-Keman, Duygu Aydoğan- Harp, Meral Güneyman- Piano, videolarını söz konusu proje için göndermişti.

Sivil Toplum kuruluşunun planı maalesef gerçekleşmedi, ve bize kalan çok kısa sürede pianist Meral Güneyman üç sanatçının videoları ile İspanyol ve Türkçe lisanlarda söylenen şarkıları bir araya bir video da getirebildi.

Ümit ediyorum ki, önümüzdeki 23 Nisan 2021 Çocuk Bayramı öncesi internet üzerinden bir sayfa kurabiliriz, ve tüm dünya çocuklarını kendi videoları ile katılmaya davet edebiliriz. Bu sayfayı kurana kadar, asağıda Meral Güneyman’ın düzenlediği videoyu, bestecisinin babama göndermiş olduğu ve üzerinde şarkının notalarının olduğu kartı, bu şarkı ile tüm dünya çocuklarının tanışmaları için ekliyorum.

Yine ümit ediyorum ki gelecekte bir gun Baris içinde, elele tutunarak hep beraber bu şarkıyı söyleyebilsinler.

– Esi Çakmakçıoğlu

World Children’s Day
20 November
– BACKGROUND

By resolution 836(IX) of 14 December 1954, the General Assembly recommended that all countries institute a Universal Children’s Day, to be observed as a day of worldwide fraternity and understanding between children. It recommended that the Day was to be observed also as a day of activity devoted to promoting the ideals and objectives of the UN Charter and the welfare of the children of the world. The Assembly suggested to governments that the Day be observed on the date and in the way that each considers appropriate.
The date 20 November marks the day on which the Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child, in 1959, and the Convention on the Rights of the Child, in 1989.
The Convention, which is the most widely ratified international human rights treaty, sets out a number of children’s rights including the right to life, to health, to education and to play, as well as the right to family life, to be protected from violence, to not be discriminated, and to have their views heard. 
On the basis of the Convention and joint efforts by all the countries and regions, let us promote and celebrate children’s right on the World Children’s Day, and continuously build up a friendly environment for children in the world through dialogue and actions.
Source:
https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day/background

"The U.S. Turkish Library & Museum For Friendship and Peace" project joined, and has been produced under the umbrealla of The Light Millennium Organization effective on October 15, 2015.