Peki Nedir CMMI? REFERANDUMUN VE SEÇSİS SİSTEMİNİN KULLANILMASININ İPTALİ… (2)

Peki Nedir CMMI?
REFERANDUMUN VE SEÇSİS SİSTEMİNİN KULLANILMASININ İPTALİ İÇİN DİLEKÇE

ANKARA NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ  SAYIN  BAŞKANLIĞINA TEDBİREN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLERİMİZ  GEREĞİNCE İDARİ İPTAL DAVASI YOLUYLA

ANKARA 3 İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 13 MART 2017 TARİHİNDE 2017/-725 ESAS DOLU TEDBİREN TEHİRİ İCRA TALEPLİ REFERANDUMUN VE SEÇSİS SİSTEMİNİN KULLANILMASININ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİDİR.

Bölüm 2/6 | Sayfa: 8 – 12 
Bölüm 1/6  | Bölüm 3/6 | Bölüm 4/6 |  Bölüm 5/6 | Bölüm 6/6  

Yetenek Olgunluk Modeli/Capability Maturity Model (YOM/CMM®) 1991 yılında, Amerikan Savunma Bakanlığının, çalışacağı şirketlerdeki zorunlu kıldığı özellikleri belirlemesi ile ortaya çıkmış, nitelikli yazılım ve sistem tedarikçilerinin belirlenmesinde kullanılmaya başlanmıştır.

Diğer CMM’ler gibi, Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli/Capability Maturity Model Integrated (BYOM/CMMI®) de kurumlara süreçlerini geliştirirken rehberlik eden bir modeldir.

CMMI derecelendirmesi yazılım geliştirme sürecini önceden kestirilemez bir sanat dalı olmaktan çıkartıp yönetilebilir, ölçülebilir, tahmin edilebilir ve tekrarlanılabilir bir iş süreci haline getirmeyi hedeflemektedir.

CMMI Modelinin Detayları

Bir kurum içinde kullanılan süreçler çalışma alanı, kurum yapısı, büyüklüğü gibi çeşitli değişkenlere bağlıdır. CMMI modelleri birer süreç ya da süreç tanımı değildir. Süreçlerin gerçekleştirilmesinde birer yol göstericidir.
CMMI modelleri süreç alanlarından oluşur.

Bu süreç alanlarının her biri kurum içinde var olan ya da kullanılan, ve birbirleriyle organik bağı olan süreçlerin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

Süreç alanları birbirlerinden bağımsız olarak tanımlanmış olsa da kurumsal yapı içerisindeki etkileşimlerin herhangi bir süreç iyileştirme çalışmasındaki sonuçları mutlaka göz önünde tutulmalıdır.

CMMI modeli içinde 25 süreç alanı vardır. Bu süreç alanları Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bütünleşik Ürün ve Süreç Geliştirme ve Tedarikçi Kontrolü (SGTK) olmak üzere 4 ana disiplin altında toplanabilir. Süreç alanlarının listesini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

CMMI modeli değişik süreç iyileştirme modellerini bir araya getirme ve bu modellerden kolay bir dönüşüm sağlama hedefleri dolayısıyla birbirine denk sonuçlar veren iki farklı gösterime sahiptir. Bu gösterimlerden ilki “Sürekli Gösterim” olarak adlandırılır ve herhangi bir süreç alanında bir yetenek olgunluk seviyesi ile belirlenir. Bu gösterim sayesinde kurumunuzda istediğiniz süreç alanlarında istediğiniz yetenek olgunluk seviyesinde çalışmalar yapabilirsiniz.

Bir diğer gösterim de “Etaplı Gösterim” olarak adlandırılır. “Sürekli Gösterim”den farklı olarak bu gösterimde belirli süreç alan gruplarında çeşitli etaplar halinde iyileştirmeler sağlanır. Böylece süreç iyileştirme çalışmalarına yeni başlayan kurumlar önlerinde kesin olarak tanımlanmış bir yol görebilirler.

Yetenek olgunluk modelleri süreçleri 5 seviyede değerlendirirler. Bu seviyeler şunlardır:
• 1. Seviye: Süreçler önceden tahmin edilemez, kontrolleri zayıftır ve tepkiseldirler. Anlık çözümler geliştirilir ve acil durumlarda süreçler tamamen bir kenara bırakılır.
• 2. Seviye (Yönetilebilir): Süreçler proje bazında tanımlanır ve yönetilir.
• 3. Seviye (Tanımlanmış): Süreçler kurum bazında tanımlanır ve yönetilir. Kurumun süreçleri bir havuzda toplanır ve tüm projelerde bu süreçler kullanılır.

Sayfa: 9

• 4. Seviye (Nicel olarak yönetilebilir): Süreçler nicel olarak ölçülmekte ve kontrol edilmektedir.
• 5. Seviye (Eniyilenir): Süreçler ve süreç iyileştirme odak noktasıdır.
CMMI Süreç Alanları
2.Seviye
Gereksinim Yönetimi
Proje Planlama
Proje Yönetimi ve  Kontrol Tedarikçi Anlaşma Yönetimi
3.Seviye Ölçüm ve AnalizSüreç ve Ürün KaliteGüvence
KonfigürasyonYönetimi
4. Seviye
Kurumsal Süreç Performansı
Nicel Proje Yönetimi
5. Seviye
Kurumsal Gelişim ve Konuşlandırma Sebep Analizi ve Çözümleme

CMMI Süreci Nasıl İşliyor?

CMMI Kapsamında Sağladığımız Hizmet ve Eğitimler
CMMI hakkında bilgi ve deneyim edinmek, süreçlerinizi CMMI’a uygun olarak iyileştirmek, 3. ya da 5. CMMI derecesine ulaşmak ve ilgili SEI sertifikasyonunu almak istiyorsanız daha fazla beklemeden beni (Yücel Tepeköy) aramanızı veya e-mail adresine yazmanızı bekliyorum.
CMMI Kapsamında Sağladığımız Hizmet ve Eğitimler
1.     Introduction to CMMI Training
2.     CMMI Level 3 Class C Appraisal
1.     2 Days Off-site Appraisal Planning
2.     7 Days On-site Appraisal Activities
3.     Appraisal Preparation Activities I
1.     2 Days SCAMPI Appraisal Training
2.     2 Days Practice Implementation Indicator Description (PIID) Workshop
3.     1 Day On-site Planning
4.     1 Day Off-site Planning
4.     As an option there can be “CMMI Level 3 Class B Appraisal
1.     2 Days Off-site Appraisal Planning

Sayfa: 10

2.     7 Days On-site Appraisal Activities
5.     Appraisal Preparation Activities II
1.     5 Days Readiness Review
2.     2 Days Off-site Planning
6.     Formal Appraisal – CMMI Level 3 Class A Appraisal
1.     2 Days Off-site Appraisal Planning
2.     8 Days On-site Appraisal Activities

CMMI Hakkında Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar

1-     SEI kurumlara sertifikasyon  yapmamaktadır ve değerlendiricilerin de sertifikasyon yapmalarına müsade etmemektedir. Değerlendirmelere giren kurumlar “herhangi bir seviyede sertifikalandırıldıklarını anons ve reklam edemez”. Böyle bir anons halinde şikayet noktası http://www.sei.cmu.edu/partners/resources/ethics/ adresidir. Bu durumda SEI kontrat uzmanları kurum ile derhal temasa geçerek bu söylemlerini kaldırmalarını talep edecektir.

2- CMMI SCAMPI  A, B ya da C sınıfları başarı belgesi Baş Değerlendiricinin yetkisi dahilinde olup değerlendirmeye giren kurum/kuruluşun başarı ile tamamlaması halinde bu belge verilebilmektedir.
Önemli olan belgedeki kişinin SEI kurallarına uygun olarak SCAMPI değerlendirme türlerinden birini yapıp yapmadığıdır.

3- Resmi SEI sertifikalı baş değerlendiricisi tarafından yapılan CMMI değerlendirme sonucu sadece bir gözlemleme belgesi verilmekte olup, SEI tarafından bundan sonraki projelerde veya operasyonda ilgili kurumun ilgili biriminin CMMI’ya uygun olarak gelecek projelerini yapacağını garanti etmez ve dolayısıyla bu konuyu garanti/denetim altında tutan bir sertifikasyon kesinlikle değildir.

4- Ayrıca, bir kurumun herhangi CMMI belgesi almış olması, sadece ilgili tarih itibariyle ilgili kurumun ilgili biriminin veya birimlerinin ilgili projelerinin CMMI modeline uygun gerçekleştiğini belgeler ve kesinlikle kurumun tümüne mal edilemez. İlgili belgelendirme sadece ilgili kurumun kapsam dahilinde ilgili biriminin ilgili tarihteki ilgili projeleri için geçerlidir.
5- CMMI belgesi farklı model.

Sayfa: 11:

metod, sürüm ve sınıflara sahiptir. Bu bağlamda hangi Model (Geliştirme, Tedarik, Hizmet, Kişi), hangi seviye (1,2,3,4,5), hangi metot (SCAMPI 1.1, 1.2 …), hangi sürüm (1.1, 1.2…) ve hangi sınıf (A,B,C) olduğu belirtilmeden tek başına “CMMI Seviye XXX belgesi” kavramı durumu açıklamaya yeterli değildir.
Kurum/kuruluş bu değerlendirmelerden herhangi birisini tercih edebilir ve tamamladığı bölümü için belgelendirme yapılabilir.
Bu konudaki detaylı bilgiler; http://cmmiinstitute.com/cmmi-solutions/cmmi-appraisals/cmmi-appraisal-classes/ 
sayfasında verilmiştir.

Bu sayfada sınıflar arası (A, B ve C) fark anlatılmıştır. Sayfanın ilk paragrafının son cümlesinde de belirtildiği üzere bu sınıfları biliyorsanız kurumunuz için hangi sınıf değerlendirmenin yapılması kararını daha iyi verebilirsiniz.
6- SEI’nı sayfasında sadece Sınıf A belgelendirmesi alan organizasyonlar açıklanmakta olup bu B ve C sınıflarının olmadığı ya da denetlenip belgelendirilmediği anlamına gelmemektedir. Sınıf A değerlendirme listesi https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx adresinden görülebilir.

Referanslarımız

CMMI Institute’ın yıllardır resmi iş ortağı olan BTG (Bilgi ve Teknoloji Grubu) olarak Türkiye’nin en prestijli kurum ve firmalarını portföyünde bulundurmaktadır. Türkiye’deki CMMI Institute onaylı resmi belgelendirme çalışmalarının çoğunluğu (%50’den fazla) BTG (Bilgi ve Teknoloji Grubu) tarafından yapılmıştır.Son 5 yılda Resmi Denetçi ve Personelimiz olan CMMI Institute Wayne Keith Littlefield tarafından yapılan resmi belgelendirme ile sonuçlanan Türkiye referanslarımız.
Sıra No
Referans Adı
Resmi CMMI Seviyesi
Tarih
1.
ALTAY KOLLEKTİF ŞİRKETİ
CMMI Seviye 3
04.03.2013
2.
ASELSAN HBT
CMMI Seviye 3
28.05.201
3.
ASELSAN MGEO
CMMI Seviye 3
23.10.2014
4.
ASELSAN REHİS
CMMI Seviye 3
21.09.2012
5.
ASELSAN SST
CMMI Seviye 3

Sayfa: 12

10.12.2012
6.
BİLGİ Bilgi Sistemleri A.Ş.
CMMI Seviye 3
15.02.2013
7.
Cybersoft C/S Ltd.
CMMI Seviye 3
06.12.2013
8.
İŞLEM Coğrafi Bilgi Sistemleri A.Ş.
CMMI Seviye 3
17.04.2015
9.
TİGA BİLİŞİM
CMMI Seviye

24.07.2015
10.
OBSS
CMMI Seviye 3
23.02.2015
11.
SİMSOFT Bilgisayar Teknolojileri Ltd.
CMMI Seviye 3
16.05.2014
12.
T2 YAZILIM A.Ş.
CMMI Seviye 3
06.02.2015
13.
TUBİTAK BİLGEM YTE
CMMI Seviye 4
17.01.2014
14.
TÜBİTAK BİLGEM BTE
CMMI Seviye 3
11.07.2014
15.
TÜRK TELEKOM
CMMI Seviye 2
22.11.2013
16.

CMMI Seviye 3
28.08.2015

Bu listeye CMMI süreçleri ile ilgili eğitim ve danışmanlık verilen kurumlar dahil değildir. Yukarıda belirtilen referanslarımız dahil olmak üzere dünyanın önde gelen savunma kuruluş ve şirketlerinde YAZILIM (SW), SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (SE), INTEGRATED PRODUCT ve PROCESS DEVELOPMENT (IPPD) alanlarını kapsamak üzere CMMI tabanlı eğitim, danışmanlık ve değerlendirme hizmetleri sağladık. CMMI ile ilgili hizmetlerimiz ve eğitimlerimizle ilgili detayları öğrenmek için beni (Yücel Tepeköy) arayabilirsiniz. Dilerseniz e-mail adresime de yazabilirsiniz.

ÇÖZÜMLERİMİZ
ÜRÜNLERİMİZ
EĞİTİMLERİMİZ
HİZMETLERİMİZ
Gereksinim Yönetimi
Delphi
CMMI
Yazılım Test
Değişiklik Yönetimi
C++Builder
Süreç ve Yöntem
Yazılım Süreç Oluşturma ve İyileştirme
Konfigürasyon Yönetimi
LiveTime
Cobit
Performans/Yük Testi ve Profilleme
Yazılım Geliştirme
Borland Caliber
Java
Veritabanı Yönetimi
Borland SilkPerformer
ITIL
Borland StarTeam
Borland Silk ve Gauntlet

_ . _

Bölüm 2/6’ün sonu

Bölüm 1/6  | Bölüm 3/6 | Bölüm 4/6 |  Bölüm 5/6 | Bölüm 6/6

Avukat İsmail Beşiktepe tarafından–veimzasıyla sunulmuş olan SEÇSİS ve 16 Nisan 2017 Referandumuna ilişkin
Dava Dilekçe’sinin  tamamına tek bir  dosya (pdf) olarak
bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.turkishlibrary.us | 13 Nisan 2017

"The U.S. Turkish Library & Museum For Friendship and Peace" project joined, and has been produced under the umbrealla of The Light Millennium Organization effective on October 15, 2015.