Open Letter to the President of Venezuela – by M. Fethi DOGAN

[The English version of the below letter will follow.]
İstanbul, 15 Aralık 2017

Sayın Başkan Maduro,
Ülkenizin bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna verdiğiniz mücadeleyi yakından izleyen çok sayıda Türk aydını adına, sizi saygıyla selamlıyoruz. Üçüncü Dünya halklarının ve tüm insanlığın; bağımsızlık, eşitlik, adalet ve barış özlemini güçlendiren çabalarınızı yürekten destekliyoruz. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün olan Türk ulusunun, aynı yolda mücadele eden, önderliğinizdeki Venezüella halkıyla dostluk ve dayanışma duyguları içinde olduğunu belirtmek isteriz.

Emperyalizme karşı bağımsızlık savaşını zafere ulaştıran ve insanlığa esin kaynağı olan *Kemal Atatürk* önderliğindeki Türk ulusu, aynı zamanda, Latin Amerika halklarının bağımsızlık savaşlarına önderlik eden General *Francisco De Miranda, Simon Bolivar* ve *Jose Marti* gibi büyük kahramanların soylu özlemlerinin de gerçekleşebilir olduğunu ispatlamıştır.

Her ne kadar, Venezüella ve Türkiye ayrı kıtalarda olsa da bağımsızlık ve özgürlük için aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu vesileyle Türkleri derinden yaralayan bir konuyu, izninizle size sunmak isteriz: Venezüella Meclisinin daha önce almış olduğu ve Türk ulusunu “soykırım” uygulamakla suçlayan haksız kararın kaldırılması için girişimde bulunmanızı sizden talep ediyoruz.

Bu karar, tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmadığı gibi, parlamentoların, geçmiş tarihi konularda karar mercii olması da kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi günümüzde de emperyalizmin “böl ve hükmet” siyasetinin yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıyadır. Geçmişte bir bölüm Ermeni, emperyalistlerin amaçları uğruna Türk ulusunun üstüne sürülmüş ve yüz binlerce Türk, silahlı Ermeni çeteleri tarafından katledilmiştir. Ermenilerin Türkler tarafından “soykırım”a uğratıldığı, açıkça bir yalandır, uydurmadır, masaldır.

Kaldı ki Türkiye, bu konuyu tarihçiler arasında araştırmaya ve tartışmaya açık olduğunu belirterek, bu yalanı yayan çevrelere açıkça meydan okumaktadır. Venezüella Meclisinin, Türk ulusunu üzen ve emperyalizme karşı mücadelede dayanışmayı zayıflatan bu haksız karardan, en kısa zamanda dönmesini bekliyoruz. Yanlıştan dönmenin erdemli bir davranış olduğunun takdir edileceğine inanıyoruz. “Soykırım” yalanına karşı çıkmanın, günümüzde emperyalizme karşı mücadelenin gereği olduğunu, derin dostluk duygularıyla belirtmek isteriz.

Daha uzun yıllar, dost Venezüella halkının, sizin gibi değerli önderiyle birlikte başarıdan başarıya koşmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Fethi Murat DOĞAN

# # #

[In English]

Istanbul, 15th of December, 2017

Dear President Maduro,

On behalf of that part of the Turkish intellegentsia, who follows closely your struggle for your country’s independence and freedom, we salute you with respect.

We endorse, whole-heartedly, your efforts which encourage the Third World’s and the whole human race’s yearning for independence, equality, justice and peace.

We, Turks, highly value our freedom and independence and it should be mentioned that the Turkish nation bears friendly feelings towards and lends its support to the Venezuelan nation who under your leadership fights for the same goal.

Turkish nation with the leadership of *Kemal Ataturk*, who has since been an inspiration to humanity, successfully took its war of independence against imperialism to victory and proved at the same time that the noble ideals of General *Francisco De Miranda, Simon Bolivar* and *Jose Marti* who led Latin American nations in their respective wars of independence can be accomplished.

Even though Venezuela and Turkey are on different continents, we share your feelings for independence and freedom.

We would like to take this opportunity to raise a subject which is a cause of grief for us, Turks: We request that you attempt to revoke the slanderous law passed earlier by the Venezuelan parliament, alleging the Turkish nation to have committed “genocide”. As well as not reflecting the true historical events, this decision taken by the Venezuelan parliament is not acceptable because parliaments are not places where such historical issues are to be settled.

Turkey is facing the devastating effects of imperialism’s “divide and rule” policy once again as it did in the past. In the past, some Armenians were provoked against the Turkish nation as part of imperialist countries’ policy and hundreds of thousands of Turks were massacred by armed Armenian bandits. It is a flagrant lie, a fabrication and a tall tale that “genocide” was committed against Armenians by Turks.

Besides, by stating its intention to have historians investigate and discuss the subject, Turkey challenges those circles which disseminate this lie.

This unjust decision of the Venezuelan parliament causes sorrow for the Turkish nation and weakens cooperation in the struggle against imperialism and we expect that it be rectified as soon as possible.

We believe that you would also appreciate that it is a vice to step back from a mistake.

We would like to express with deep friendly feelings that it is a necessity today, in the fight against imperialism, to oppose the “genocide” lie.

We wish, as a friend, the Venezuelan nation, to achieve, with precious leaders like yourself, successes one after another for years to come.

Best regards,

Fethi Murat DOGAN

– . –

[This letter is posted with the knowledge and permission of the author.]

Turkish Library Museum | http://www.turkishlibrary.us, is a branch of The Light Millennium Organization, which is a Charitable, Multi-Media and Culture Organization, officially founded in New York in 2001.)

"The U.S. Turkish Library & Museum For Friendship and Peace" project joined, and has been produced under the umbrealla of The Light Millennium Organization effective on October 15, 2015.