OHAL’SİZ REFERANDUM İÇİN AÇIK BİR SORUŞTURMA

KATILIM İÇİN AÇIK DAVET | @OHALSİZREFERANDUM

İlgilenen ve dileyen herkesin katılımına AÇIKtır.
Elbette, bu DAVET ile #OHAL altında #Referandum’a gitmek isteyenler ilgilenmeyebilir!
Elbette, dileyen NEDEN, #OHAL altında #Referandum’a gitmenin de, öyle çok büyütülecek bir sorun olmadığına ilişkin görüşleriyle katılabilir…

SORULAR:
1. #OHAL altında demokratik, şeffaf ve hile olmadan/yapılmadan, BASKI KURULMADAN, kimse TEHDİT edilmeden, barış, güven ve adaletli bir ortam içinde #Referandum yapılabilir mi?

2. Referandum, demokratik sistemlerin bir uygulamasıdır. Oysa, #OHAL, tüm demokratik ve hukuk sistemini bertaraf eder ve etmiştir. O zaman, 16 Nisan 2017 tarihinde, Türkiye’de yapılacak olan ve hukuk ve demokrasinin bertaraf edilmiş olduğu bir ortamda ki siyasi pratiğe/dayatmaya, ne kadar veya nasıl #Referandum denir? (Lütfen, Kenan Evren-askeri darbe dönemini ve neredeyse tanklar altında yapılmış olan, örnek gösterilmesin! Zaten sözümona, 16 Nisan’daki önerilen anayasa değişikliği paketiyle de, tüm yapılmak istenenin, 1980 Askeri Anayasayı (“utanç verici”) olanı değiştirmek olduğu şeklinde açıklamalar yapıldığına göre; Kenan Evren de, Sıkıyönetim altında yapmıştı, savunmasıyla; sanki askeri bir darbe altındayız, çok acil ve zorunlu ve neredeyse “tek seçenekli” seçme yöntemi empoze ediliyor ise; o zaman niye mevcut Anayasa’yı değiştirmek için benzer yöntemleri kullanıyorsunuz, diye sorma hakkımız da doğar!)

3. #Referandum’un tanım içinde, bazı ülkelerde “rejim değişikliği” için de kullanılıyor ve tek bir soru/konu için halk oylamasına gitmek, şeklinde , tanımlanıyor. 16 Nisan’da, ve 18 maddede; mevcut tüm anayasanın bağlanmış olduğu oylama, sizce bir “Rejim Değişikliği” değil ise başka nasıl açıklanabilir?

4. Ve #OHAL koşulları ve baskısı altında, yani mevcut anayasa, tüm kanunlar ve hukukun bertaraf edilmiş ve tüm güçlerin ve karar merciilerinin de tek elde/bir kişide toplanmış olduğu ve #Referandum’un en temel mekanizması olan iki seçenekten birinin de; neredeyse “tek seçeneğe” dönüştürülmek istendiği; medyanın neredeyse tümden kontrol altına alınmış ve özgür iradenin de bertaraf edildiği bir ortamda; Türkiye’nin ittirilmekte olduğu ve adına #referandum denilen şey’e, gerçekte ne kadar #referandum denir?

5. Ve #referandum denemez ise sizce ne denir? Lütfen tanımlayınız! 6. Suriyeli ve Iraklı göçmenlere, 16 Nisan’ın sonucunu doğrudan değiştirilebilecek ve bu göçmenlere ‘vatandaşlık ve oy hakkı‘nın da; 16 Nisan’dan önce verilmesi amaçlanarak, söz konusu göçmenlerin de; 80 Milyon’un ortak iradesine karşı “Joker” olarak kullanılabileceği gündemdedir. Bu konuda, Suriyeli ve Iraklı göçmenlere hangi koşullarda “vatandaşlık” ve “oy hakkı” tanınmasını öneriyorsunuz?

Ümit ediyorum ki, #OHALSİZ bir Referandum’a gitmenin 80 Milyon İnsanın en temel demokratik hakkı olduğunu savunanlar kadar; #OHAL altında #Referandum’a gitmenin de, o kadar büyütülecek bir şey olmadığını düşünenler de, bu SORUŞTURMAYA görüşleriyle katılır!

Yorum-yanıtlarınızı, derleyerek TurkishLibrary.us‘de yayınlamayı ve bu tarihi süreçten geçerken, ortak yaşadığımız bu sürece ait de, ortak bir bellek oluşturmayı, teklif ediyorum.

(Belirtmeye gerek yok, hakaret/karalama nitelikli yorumlara yer verilmeyecektir.
Ve hatırlatmaya da gerek yok, herkesin görüşü, o görüşü yazanı bağlar ve görüşün sahibinin de duruşunu yansıtır.)

Dileyen Facebook @OHALSİZREFERANDUM sayfamızda, YORUM kısmına;

dileyen ise

contact(at)turkishlibrary.us

e-adresine yanıtlarınızı,  soru numarasını belirterek, gönderebilirsiniz.

Çok teşekkür ediyorum.

Bircan Ünver | www.turkishlibrary.us

@ohalsizreferandum #NotUnderStateOfEmergency #Turkey #Turkiye ©Bircan Ünver, @Ohalsizreferandum | Turkish Library Museum | 5 Mart 2017,  New York

"The U.S. Turkish Library & Museum For Friendship and Peace" project joined, and has been produced under the umbrealla of The Light Millennium Organization effective on October 15, 2015.