TEDBİREN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLERİMİZ  GEREĞİNCE İDARİ İPTAL DAVASI ~~~ NETİCE-İ TALEP: Seçimler halkın iradesinin Meclis’e yansımasını sağlayan en önemli araçtır. (6)

[YSK, bu konudaki eleştirilerin artması üzerine kendini aklamak için]
1 Haziran 2011 tarihinde bir açıklama yaparak; seçmen sayısındaki artışın 13.03.2008 tarih ve 5749 sayılı Kanunla, 298 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde değişiklik yapılarak daha önce YSK yetkisinde bulunan seçmen tespiti işlemlerinin İçişleri Bakanlığı NVİGM kontrolündeki “Adres Kayıt Sistemi” esas alınarak oluşturulmasından, ayrıca yurtdışı seçmenlerin de listelere ilavesinden kaynaklandığını bildirmiştir. YSK’nın kendi açıklamasında verilen sayılar da ilave edilse bile seçmen sayısı hiçbir şekilde 52.806.322’ye ulaşmamaktadır.

Bölüm 6/6  | Sayfa: 48 – 60
Bölüm 1/6  | Bölüm 2/6 | Bölüm 3/6 |  Bölüm 4/6 | Bölüm 5/6

ANKARA NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ  SAYIN  BAŞKANLIĞINA TEDBİREN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLERİMİZ  GEREĞİNCE İDARİ İPTAL DAVASI YOLUYLA

ANKARA 3 İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 13 MART 2017 TARİHİNDE 2017/-725 ESAS DOLU TEDBİREN TEHİRİ İCRA TALEPLİ REFERANDUMUN VE SEÇSİS SİSTEMİNİN KULLANILMASININ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİDİR.


Diğer yandan YSK’nın gerekçesi sadece yasal değişikliğin yapıldığı 2008 yılı Mart ayı sonrasını kapsamaktadır.

Oysa 2004 yılı yerel seçimlerindeki seçmen sayısının 2007 yılı yerel seçimlerinde 4 milyon kişi artması gerekirken nasıl olup da 1 milyon kişi azaldığına açıklık getirememektedir. 58 http://www.ysk.gov.tr/ysk/ (01.06.2011 tarihli YSK Duyurusu) 59 http://www.ysk.gov.tr/ysk/ (01.06.2011 tarihli YSK Duyurusu) TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 267

2007 seçimleri ile 2011 seçimleri arasındaki 10.235.038 kişilik farkı seçim kanununda yapılan değişiklikle seçmen tespit yetkisini İçişleri Bakanlığı’na devreden kanun değişikliğine bağlayan YSK, yapılan kanun değişikliği Anayasa’ya aykırı olduğu halde bu hukuksuzluğa neden sessiz kaldığını da açıklayamamaktadır.

Diğer yandan AKP hükümetinin 2014 yerel seçimlerinde bazı bakanlarını Belediye Başkan adayı olarak açıklamasını takiben kamuoyunda sürdürülen söz konusu bakanların bakanlık görevlerinden ayrılmaları gerektiğine ilişkin eleştirileri müteakip AKP hükümeti 28.11.2013 tarihinde YSK’ya başvuruda bulunarak 60 kabine üyelerinin görevlerinden ayrılmaksızın yerel seçimlerde aday olup olamayacaklarının açıklığa kavuşturulması talebinde bulunmuştur.

28.11.2013 tarihinde konuyu görüşen YSK; “30 Mart 2013 seçimlerinde kabine üyelerinin(bakanların) aday olabilmek için görevlerinden çekilmelerine gerek olmadığına” oy birliği ile karar vermiştir.61
Bırakın bizzat aday olmayı, Anayasa’nın 114. maddesi gereğince genel seçimler öncesinde kamu görevinin yanlı kullanılmasının seçim sonuçlarını etkileme ihtimalini ortadan kaldırmak üzere, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları’nın görevlerinden ayrılmalarına ilişkin Anayasa hükümleri ortadayken YSK’nın bakanlara görevden ayrılmadan yerel seçimlerde aday olma hakkını tanıması YSK’nın tarafsızlığı konusunda ciddi şüpheler uyandırmıştır.

19 MİLYON FAZLA OY PUSULASI BASILMASI VE TIRNAK BOYASININ KALDIRILMASI

Bir an için Türkiye’de 2007- 2011 yılları arasındaki seçmen sayısının % 24 arttığını ve İçişleri Bakanlığı’nın MERNİS sistemi ile belirleyerek YSK’ nın önüne koyduğu seçmen sayısının doğru olduğunu varsayalım.
52 milyon seçmen için ne kadar oy pusulası basılır? 52 milyon.

Ancak uygulama böyle olmamıştır.

2011 seçimleri için olması gerekenden 19 milyon fazla oy pusulası basılmıştır.62 Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vererek, fazladan basılan 19 milyon ve kullanılmayan-60
AKP’nin 28.11.2013 tarih ve SEÇ.81.03/2013-2154 sayılı başvuru yazısı 61 http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/Kararlar/2013Pdf/2013-543.pdf (YSK’nın 28.11.2013 tarih ve 543 sayılı kararı) 62 Yılmaz Özdil, “Hokus pokus…”, Hürriyet, 2 Haziran 2011 268 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler  6 milyon olmak üzere 2011 seçimlerinde kullanılmayan toplam 25 milyon oy pusulasının akıbetini” sormuştur.
YSK’nın LDP’ye verdiği cevapta da 25 milyon rakamı teyit edilmektedir.
Bu rakam YSK tarafından ilan edilen seçmen sayısının % 47’ sini, oy kullanan seçmenlerin ise % 57’sini oluşturmaktadır.
Bu durumda SEÇSİS üzerinden yapılabilecek elektronik hileleri göz ardı etsek bile

Sayfa: 49

kullanılan oyların önemli bir kısmının kanuna aykırı olarak kullanılan mükerrer oy olduğunu kabul etmek gerekmektedir.

Konuyu değerlendiren CHP eski İstanbul Milletvekili Bülent Tanla; “2002 yılında 41.407.000 olan seçmen sayısının 800.000 kişi artarak 2007 yılında 42.799.000’e çıktığını, 12 Haziran 2011 seçimlerinde ise bu sayının 10 milyon kişi artarak 52.700.000 olarak açıklandığını, yaşanan anormal artışın YSK yetkilileri tarafından açıklanması gerektiğini, önceki rakamlar yanlış ise parlamentonun meşruiyet sorunuyla karşı karşıya olduğunu, bir yanlışlık yok ise artışın nedeninin açıklanması gerektiğini, söz konusu artış nedeniyle % 10 baraj sayısının bir anda yükseldiğini ve bu suretle baraj limitinde olan partilerin oylarının durup dururken yükselip azaldığını, ancak bu çok önemli konunun kimsenin dikkatini çekmediğini”-63 belirtmiştir.
Esasen Tanla’nın açıklamalarına YSK’nın DTP’ li bağımsız milletvekili adaylarını önce veto edip son anda seçimlere katılmalarına izin vermesi ve böylece diğer partiler baraj altında kalırken DTP’lilerin seçimden sonra grup oluşturarak TBMM çatısı altında partileşmesine fırsat sağlamasını da katmakta yarar bulunmaktadır.

Diğer yandan, AKP hükümeti 13.03.2008 tarih ve 5749 sayılı Kanunla 298 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştirirken kanunun altıncı maddesinde yaptığı değişiklikle parmak boyası uygulamasını da kaldırmıştır.64

Seçimlerde hile yapılmasını ve mükerrer oy kullanılmasını önlemenin en önemli şartı olan parmak boyasının kaldırılması mükerrer oy kullanıcıların tespitini imkânsız hale getirmiş ve seçimler konusundaki şüpheleri artırmıştır.

Yıllık seçmen artış oranının üzerinde kaydedilen 6 milyon seçmen ve fazladan bastırılan 19 milyon oy pusulasına bir de parmak boyasının kaldırılmasının65 eklenmesiyle İçişleri-63 “Seçmen Artışı Kuşkulu”, Milliyet, 28 Mayıs 2011 64 298 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 13.03.2008 tarih ve 5749 sayılı Kanun 65 Hamdi Türkmen, Erol Yaraş, Erdal İzgi, “Parmak Boyansın Seçim Rahatlasın”, TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 269  Bakanlığı kontrolünde oluşturulabilecek 23 milyon seçmene birden fazla oy pusulası düzenlenerek farklı sandıklarda oy kullandırılması imkân dahiline girmiş ve mükerrer oy kullanılması konusundaki şüpheleri artırmıştır.66

TUİK Başkanvekili Ömer Toprak’ın da “Biri sahte, iki TC numarasıyla mükerrer oy kullanmak mümkündür” açıklamasında bulunması mükerrer oy kullanılması iddialarını doğrular niteliktedir.

Bu açıklamalar nüfus idarelerinin art niyetli desteğiyle, farklı adreslerde, kayıtlı gösterilmiş birden çok sahte TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı alınabilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir.67

Bunlara, isterse kendi sandığında isterse görevli olduğu sandıkta oy kullanma hakkı verilen 2 milyon sandık görevlisini de eklediğimizde parmak boyasının kaldırılmasının sonuçlarının nerelere varabileceği daha iyi anlaşılacaktır.

İşin garip tarafı 12 Haziran günü sandık görevi isteyen ama görev alamayanların nedense hepsi aynı sendika üyeleridir.68

Diğer yandan 2011 yılında oy pusulası basım ihalesini 12 milyon 980 bin liraya kazanan hükümet yanlısı firma, Danıştay’ın ihaleyi usulsüzlük nedeniyle iptal etmesinden sonra yenilenen ihaleyi bu kez 925 bin liraya kazanmış ve yukarıda açıklandığı üzere fazladan 19 milyon oy pusulası bastırılmıştır. Bu konudaki şaibeler ortadayken Hükümet bu defa Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesinde yapılan değişiklikle, cumhurbaşkanlığı seçimi, anayasa referandumu, yerel ve genel seçimlerde kullanılacak oy pusulaları ile zarfların basımını ve alımını ihale yasasının dışına çıkarmıştır.  Böylece oy pusulası basımında artık ilana çıkılmasına gerek kalmayacağından

Sayfa: 50

fazladan kaç milyon oy pusulası basıldığının tespiti de imkânsız hale getirilmiş olacaktır.

NÜFUS VE SEÇMEN SAYILARI ARASINDAKİ FARKLAR Konuya ilişkin olarak resmi kurumların yaptıkları açıklamalarda verdikleri nüfus ve seçmen sayıları arasında da büyük farklılıklar mevcuttur. Milliyet, 24 Nisan 2011 66 Türkmen, Yaraş, İzgi, “agm”, 24 Nisan 2011 67 Mehmet Tomanbay, “İleri Demokrasi ve Seçim Sistemi”, Cumhuriyet, 21 Aralık 2011 68 “Fazla Basılan Oy Pusulalarının Başrolde Olduğu Bir Sandık Senaryosu”, Milliyet, 5 Haziran 2011 69 “AKP oyun peşinde”, Yeniçağ, 2 Kasım 2013 270 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler.

Gazeteci Neval Kavcar, 27 Mart 2010’da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM)’den Türkiye’nin nüfus sayısına ilişkin bilgi talep ettiğinde NVİGM 2008 yılı nüfus rakamını 76.175.083 olarak70 bildirmiştir. Oysa Başbakanlığa bağlı Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle (yaklaşık bir yıl sonra) nüfus sayım sonucunu 72.561.312 olarak vermiştir.

Yani Türkiye’nin nüfusunun bir yıl sonra artması gerekirken, tersine 4,5 milyon azalmış görünmektedir ki nüfus artış hızı pozitif olan bir ülke için bu mantıken imkânsızdır. NVGİM verilerine göre 2008 yılı için 18 yaş ve üstü vatandaş, yani seçmen sayısı 53.950.192 kişidir.71

Oysa YSK verilerine göre kayıtlı seçmen sayısı: 48.049.446 olarak72 gösterilmektedir.
TUİK verileriyle YSK verileri arasındaki farklılık daha küçük ölçeklerde il ve ilçe bazında da mevcuttur.
Mardin’in Midyat ilçesi Gelinkaya Beldesi’ndeki nüfus sayısı ile seçmen sayısı neredeyse aynıdır.
TÜİK’ in 2009 Verilerine göre Gelinkaya Beldesi’nin toplam nüfusu 5.738 kişi, YSK’ nın 2009 yılı verilerine göre ise seçmen sayısı 5.394 kişidir. Bu durumdan Gelinkaya’da yaşayan nüfusun neredeyse tamamının, 2009 yerel seçiminde seçmen kaydedildiği ve yazarın makalesinin başlığında belirttiği gibi Gelinkaya’da bebeklerin bile oy kullanmış olduğu ortaya çıkmaktadır. 73

YSK verilerine göre 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Gelinkaya’da 4590 kişi oy kullanırken, 1,5 yıl sonra 12 Eylül 2010 referandumunda 2939 kişinin oy kullandığı görülmektedir.

1,5 yıl sonra artması gereken seçmen sayısı bu kez tersine 1451 kişi azalmıştır. Bu tür anormalliklerin seçim hilesinin dışında açıklanması mümkün görülmemektedir. Neval Kavcar “Bu seçim sistemiyle AKP bin yıl daha seçilir” demektedir. Seçimlere ilişkin bir diğer mesele de ölülere oy kullandırılmış olması ihtimalidir. Gazeteci Arslan Bulut; kendisine gönderilen bir seçmen bilgi kâğıdında 1957 yılında doğan ve 2 yaşında iken ölen Hasan Türkmaya adlı merhuma ölümünden 50 yıl sonra seçmen kâğıdı gönderilmesinin ve ölü vatandaşa TC kimlik numarası verilmesinin ölüler 70

http://www.nvi.gov.tr/Hizmetler/Istatistikler,Nufus_Kutukleri_Istatistikleri.Html. 31/Mart/2010-http://www.nvi.gov.tr/Hizmetler/Istatistikler,Nufus_Kutukleri_Istatistikleri.html 2008 72 http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2009MahalliIdareler/ResmiGazete/IlGenel.pdf 2009 73 Neval Kavcar, “Bu beldede bebekler bile oy kullandı”, Son Sayfa, 27.12.2010 TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 271 adına da seçmen kaydı yapılarak oy kullandırıldığını ortaya koyduğunu ve son üç yılda seçmen sayısında 6 milyonluk artış yapılmasının ölülere seçmen kaydı yapılmasından kaynaklandığını söylemekte ve bir CFR74 memorandumunu program haline getirerek kurulmuş bir parti olan AKP’nin, seçimleri ve referandumları bu tür yöntemleri kullanarak kazandığını ifade etmektedir (Bulut, 2010).75
Bu iddiaya bugüne kadar doyurucu bir cevap verilmemiş olması düşündürücüdür.

MEKANİK HİLE İDDİALARI Başından beri aktardığımız bilgiler seçimlerde elektronik hile yapıldığını ve

Sayfa: 51

mükerrer oy kullanıldığını göstermektedir. Ancak elektronik seçim hilelerine 2009 yerel seçimleri, 2010 Anayasa referandumu ve 2011 seçimlerinde mekanik seçim hileleri de eklenmiştir. 2009 yerel seçimleri sırasında Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde elektrik kesintisi ardından çuvallarla oy pusulalarının taşınması, 2011 seçimlerinde Sarıyer’de bir apartmanın 5 numaralı dairesine ev halkının yanı sıra Türkiye’nin farklı yörelerinden seçmen kaydedilerek 5 olan hane halkı sayısının 17’ye çıkarılması, İstanbul’da AKP’ye evet mührü basılı milyonlarca oy pusulası taşıyan bir kamyonun yakalandığı haberlerinin76 basında yer alması, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde AKP dışındaki partilere verilmiş oy pusulalarının çöplere atıldığının tespit edilmesi, Ordu’da seçimlerden sonra parklara sıra yapılmak üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gönderilen oy sandıklarından bir kısmının içlerinden AKP dışındaki partilere verilmiş çok sayıda oy pusulasının çıkması gibi olaylar halâ hatırlardadır.

BİRLEŞTİRME TUTANAKLARI UYGULAMASI
Seçim hilelerinin en önemlilerinden biri de birleştirme tutanaklarında ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere sandık sonuçları ilçe seçim kurullarında birleştirme tutanaklarına kaydedilerek ilçe ve daha sonra il sonuçları ortaya çıkmaktadır. Halen bir Kamu kuruluşunda görevli olan arkadaşımın bizzat yaşadığı bir olay bu konuda yapılan hilelerin- 74 CFR: Council of Foreign Relations (Dış İlişkiler Konseyi); Walter Lippman önderliğinde kurulan ve ABD’yi Tek Dünya Devleti haline getirmek için çaba harcayan ABD’nin Dış İlişkiler Konseyi 75 Arslan Bulut, “AKP’nin Seçim Kazanma Sırları” , Yeniçağ, 1 Ekim 2010 76 “AKP’nin Oyu Yüzde Otuzun Altındadır”, Oda TV, 16.06.2011 272 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler  boyutlarını gözler önüne sermektedir.

Arkadaşım 2007 seçimlerinde Ankara’nın bir ilçesinde sandık başkanıdır. Kendi sandığında oy kullananların sayımını yaptırarak sandık sonuç tutanağını imzalar ve üyelere de imzalattıktan sonra bizzat İlçe Seçim Kurulu’na götürür. Birleştirme tutanaklarını kaydeden kişinin arkasındaki kuyruğa girer. Sıra kendisine gelince tutanaktaki sonuçları görevliye yazdırmaya başlar. Ancak görevlinin tutanakta yer alan rakamları bir parti lehine ve diğer partiler aleyhine değiştirerek yazdığını görünce itiraz eder. Bunun üzerine görevli bağırmaya başlayarak binadaki polisleri çağırır. Görevine müdahale edildiğini söyleyerek sandık başkanı olan arkadaşımı gözaltına almalarını ister.

Bu arada arkadaşım, İlçe Seçim Kurulu’nda görevli olan bir hakimi görerek kendisine seslenir ve durumu anlatarak yardımını ister. Hakim, arkadaşımın göz altına alınmasını engeller ve birleştirme tutanaklarını kaydetmekle görevli olan kişiyi uyararak tutanağa doğru rakamların yazılmasını sağlar. Ancak görevlinin arkasında bekleyen uzun bir kuyruk mevcuttur. Hakim ve arkadaşım oradan ayrıldıktan sonra birleştirme tutanakları görevlisinin benzer uygulamaya devam ettiğine şüphe yoktur. Ankara’nın tek bir ilçesinde meydana gelen bu olayın özel olarak seçilmiş sandık ve birleştirme görevlileri tarafından tüm Türkiye’de uygulanabileceğini dikkate alındığında yapılabilecek sahtekârlığın boyutları ve seçim sonuçlarının halkın iradesini gösterip göstermediği sorusunun cevabı ortaya çıkacaktır.

Diğer yandan YSK’nın birleştirme tutanaklarının veri girişini sağlayan taratılmış imzalı sandık sonuçları yerine, sadece birleştirme tutanaklarının sonuçlarını açıklaması bu konudaki endişelerin haklılığını teyit eder mahiyettedir.

SEÇİMLERE İLİŞKİN ANKET ÇALIŞMALARI VE KAMUOYU ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ
Bu ve benzeri hilelerin perde arkasında planlanmasına paralel olarak bir yandan da birtakım Kamuoyu Araştırma Şirketleri kullanılarak

Sayfa: 52

tasarlanan seçim sonuçları anket sonucu adı altında TV kanalları ve yazılı basın üzerinden halka aktarılmakta ve halk kitleleri seçimlerden çıkacak hileli sonuçları gerçek sonuçlar gibi algılayacak şekilde istenilen kıvama getirilmektedir.77 77 Neval Kavcar, “22 Temmuz 2007 Seçimi Mercek Altına Alınmalıdır”, kavcar [ne- TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 273

Bu şirketlerden bazıları “seçim sonuçlarını virgülden sonraki iki hanesine varıncaya kadar doğru olarak tahmin ettik” demek suretiyle halkı seçimlerin adil yapıldığına inandırmaya çalışmakta ve müteakip seçimlerde de bu şirketler üzerinden seçim sonuçlarını yönlendirmek ve meşrulaştırmak isteyen çevrelerin çıkarına hizmet etmektedir. “Seçim sonuçlarını virgülden sonraki iki hanesine varıncaya kadar bildiğini” söyleyen kişiye, “seçimlerden önce 6 milyon fazla seçmen kaydı yapılan, 19 milyon fazla oy pusulası basılan, parmak boyası kaldırılarak mükerrer oy kullanılmasının önü açılan ve güvenlik sertifikasız bir elektronik sistem kullanılan oldukça şaibeli bir seçimin sonucunu virgülden sonra iki hanesine varıncaya kadar bildiğinize göre siz bu işin neresindesiniz?” sorusunu sormak gerekecektir!

Türk halkının bir kısmı seçim hilelerine sadece genel ve mahalli se- çimlerde başvurulduğu gibi yanlış bir izlenime sahiptir.

Oysa referandumlarda kullanılan oylara ilişkin kayıtlar ve referandum sonuçları da seçimlerde kullanılan sistemler üzerinden işlenmekte ve değerlendirilmektedir. Dolayısıyla tıpkı seçimlerde olduğu gibi referandumlar yoluyla ulaşılan sonuçlar ve yapılan değişiklikler de halkın iradesini yansıtmamasının yanı sıra, 12 Eylül referandumunda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm hukuk sisteminin değiştirilmesi sonucunu doğurabilmektedir.

Vasat bir akla sahip olan herkes, yargıyı üçüncü kuvvet olmaktan çıkararak hükümetin emrine verecek olan dolayısıyla demokrasinin vazgeçilmez ilkesi olan kuvvetler ayrılığı prensibini ortadan kaldırarak yasama78 ve yürütmenin yanı sıra yargıyı da hükümetin emrine veren referandumun gerek AKP, gerekse Türkiye’yi parçalamayı hedefleyen güçler açısından ne kadar büyük önem taşıdığını görecektir.

Bu konuda gerekli tedbir alınmadığı takdirde halen TBMM’de sürdürülen anayasa çalışmalarının referanduma götürülmesi suretiyle gerçekte halkın onay vermediği bir anayasa değişikliğinin halkın isteği olarak sunularak Türk halkının aldatılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hileli bir referandum sonucuna dayanarak bölünmesi ihtimali gözden uzak tutulmamalıdır. valkavcar@yahoo.com], 20.08.2007 78

Meclis’te sahip olduğu milletvekili sayısı nedeniyle AKP dolaylı olarak yasama gücüne de sahip bulunmaktadır 274  Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler

Ancak işbirlikçi televizyon kanalları, gazeteler ve kamuoyu araştırma şirketleri kullanılarak, Türk halkı, referandum ve seçim sonuçlarının doğru olduğuna ve halkın iradesini yansıttığına inandırılmaktadır. Televizyon kanallarına çıkan siyasetçiler, akademisyenler ve gazetecilerin bir bölümü Türk halkının aldatılması planında görev aldıklarından, diğer bölümü ise seçim hilelerinden habersiz olduklarından seçim sonuçlarını meşrulaştıran ifadeler kullanmakta ve Türk halkının iktidara sandıkta gereken dersi vereceğini söylemektedir. Oysa mevcut seçim sistemi değiştirilmediği sürece halkın gerçek iradesinin sandığa yansıması mümkün değildir.

SONUÇ
Seçimler halkın iradesinin Meclis’e yansımasını sağlayan en önemli araçtır. Bu aracın doğru kullanılması demokrasinin sağlıklı işlemesinin olmazsa olmaz şartıdır. Bu şartın gereğinin yerine getirilmesi ise hem siyasi partilerin hem de devlet kavramının temel unsurları olan kurumların temel görevidir. Bu kurumlar içinde yer alan en önemli unsur yargıdır.

Sayfa: 53

Nitekim anayasamız seçimlerin adil bir şekilde planlanması ve icra edilmesi görev ve sorumluluğunu bir yargı organı olan YSK’ya vermiştir.

Ancak hükümet gerek 12 Eylül referandumundan sonra yüksek yargı organlarının yapısı içine nüfuz etme imkânını elde ederek, gerekse YSK’nın uhdesinde olan bir takım yetki ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığı, Adalet bakanlığı gibi idarenin parçası olan kurumlara devretmek suretiyle kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı olarak adeta yargıyı kendine bağlı bir kurum haline getirmiştir.

YSK ise kendisine ait olan seçimlere ilişkin yetkilerin idareye devredilmesine adeta seyirci kalmaktadır. Bu şartlar altında yapılacak seçimlerde ulaşılacak sonuçlar halkın iradesini değil, iktidarların ve onların yönetimde olmasından fayda umanların iradesini temsil edecektir.

Halkın gerçek iradesinin Meclis’e yansıması isteniyorsa mevcut seçim sistemimiz mutlaka ıslah edilmeli ve bu konuda alınacak tedbirlerle seçim hileleri konusunda kamuoyunda yerleşik şüphelerin ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Siyasetçiler, aydınlar ve vatanseverler, yabancı güçlerin çıkarlarına uygun şekilde Türkiye’yi idare edeceği değerlendirilen kadroların iktidara taşınmasının aracı olarak seçimlerin kullanılmakta olduğunu TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 275 algılamadıkça iktidara gelenlerin halkın oylarıyla seçildiğini zanneden Türk halkı seçimleri ve referandumları meşrulaştırmanın aracı olarak kullanılmaya devam edilecektir.

HALK İRADESİNİN SANDIĞA YANSIMASI İÇİN ÖNERİLER Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında Türkiye’yi işbirlikçi iktidarlardan kurtarmak için seçim sisteminin halkın gerçek iradesini sandığa yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmesi şarttır.

Bu amaçla alınması gereken tedbirler aşağıda sunulmuştur:
1. Türkiye’nin nüfusunun ve seçmen sayısının sağlıklı olarak belirlenebilmesi için acilen nüfus sayımı yapılmalıdır.
2. Seçimler elektronik ortam yerine mekanik usullerle yapılmalıdır.
3. Seçim sandıkları seçime katılan bütün partilerin temsilcilerinin huzurunda açılmalıdır
4. Eğer elektronik sistemde ısrar edilirse seçimlerde TÜBİTAK’ın geliştirdiği ve milli yazılım olan güvenlik sertifikalı PARDUS-Linux işletim sisteminin kullanılması sağlanmalıdır.
Bu konudaki talep, YSK’nın daha önce yaptığı gibi “bu değişikliği yapmak için yeterli süre yok” bahanesinin arkasına sığınamaması için bir an önce YSK’ ya iletilmelidir.
5. Anayasa’nın 79. Maddesine göre YSK’nın yetki ve sorumluluğunda olan ancak yapılan kanun değişikliğiyle NVİGM’ ye devredilen seçmen belirleme yetkisi tekrar YSK’ ya verilmelidir.
Bu yetkinin Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devredilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile açılan ancak sürüncemede olduğu belirtilen davanın takibi ve sonuçlandırılması için siyasi partilerce çaba harcanmalıdır.
6. Parmak boyası uygulaması geri getirilmelidir. YSK’nın süre yetersizliği gerekçesini öne sürmemesi için bu konudaki talep de bir an önce YSK’ ya bildirilmelidir.
7. YSK’nın oy sayımı aşamasındaki seçimle ilgili verilerine tüm siyasi partilerin eş zamanlı olarak ulaşmasına imkân sağlanmalıdır. 276 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler
8. YSK’nın seçim sonuçlarının kendi sonuçları ile karşılaştırılabilmesine ve denetlenebilmesine imkân sağlamak üzere Siyasi partiler kendi network sistemini kurmalı ve YSK’dan önce sandık sonuçlarını belirleyebilmelidir.
9. Seçim kurullarında görev yapacak başkan ve üyeler ile sandık baş- kanları, üyeleri ve seçim güvenliği için görevlendirilecek emniyet personeli kura yoluyla belirlenmelidir.
Bunlar önceden ilan edilmeli ve partiler tarafından bu personelin hem kendi sandıklarında hem de görev yaptıkları sandıkta oy kullanıp kullanmadıkları denetlenmelidir.
10. Seçim kurullarında, ayrıca birleştirme tutanaklarının yazılmasında

Sayfa: 54

görev alan kişilerin yanında, bilgi işlem merkezlerinde ve terminallerin başında mutlaka her partiden temsilci bulunması sağlanmalıdır.
11. Oy pusulalarında seçim bölgesi ve sandık numarası yazılı olmalı ve sandık sonuçları YSK’nın ilgili sayfasına YSK’nın elektronik ortamda oluşturduğu tablolar şeklinde değil de, tarayıcıdan geçirilmiş imzalı nüshalar halinde yüklenmelidir. 12. Mükerrer oy kullanılmasının ve fazla basılan pusulaların başka sandıklara kaydırılmasının önlenebilmesi için oy pusulalarının üzerine il kodları, ilçe kodları yazılmalıdır.
13. Oy pusulalarında bağımsız adayların isimleri partilerle aynı büyüklükte yazılmalıdır.
14. Kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin seçimlerde siyasi partilere ve adaylara desteği önlenmeli, destek veren kuruluşlara ve seçimlerde hile yaptığı belirlenen partilere ve kişilere verilecek cezalar ağırlaştırılmalıdır.
15. TSK personelinin siyasetin içine çekilmesine, birlik içindeki disiplinin zedelenmesine ve gruplaşmalara yol açan askerlerin oy kullanması uygulaması kaldırılmalıdır.
16. Oy oranı düşük olan Partilerin Meclis dışında kalmasına neden olan seçim barajı kaldırılmalı veya düşürülmelidir. Ancak barajın kaldırılmasının seçenekleri gibi sunulan dar bölge ve daraltılmış TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 277 bölge sistemleriyle yapılacak seçimlerin gerçekte barajı daha yüksek oranlara çıkardığı dikkate alınarak bu tür yaklaşımlara itibar edilmemelidir.
17. Ankara, İstanbul, İzmir gibi nüfusu fazla olan illerde ortalama 100.000 seçmenin oyuyla bir milletvekili seçilebilirken Hakkâri, Bitlis gibi nüfusu az olan illerde ortalama 34.000 seçmenin oyuyla milletvekili seçilebilmektedir. Seçmenler arasında eşitsizliğe neden olan ve halk iradesinin doğru olarak seçim sonuçlarına yansımasına engel teşkil eden bu uygulama değiştirilmelidir. 18. Seçim sonuçlarını halkın zihninde meşrulaştıran TV kanallarının, yazılı basının ve kamuoyu araştırma şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları araştırılmalı ve yurtdışından parasal yardım almalarını önleyecek hukuki düzenlemeler getirilmelidir.
19. Seçim sisteminde ve referandumlarda hile yapılmasını önleyecek değişiklikler yapılıncaya kadar siyasi partiler seçimleri ve referandumları boykot etmelidir. Bu yapılmadıkça gerek siyasi partiler, gerekse Türk halkı, hile ile seçilecek partilerin iktidarını ve referandum sonuçlarını meşrulaştırmanın araçları haline gelerek ülkenin gelecekteki durumundan sorumlu olacaklardır.
20. TV ekranlarına çıkan siyasetçiler, aydınlar ve gazeteciler referandumla yapılan değişikliklerin ve seçim sonuçlarının şaibeli oldu- ğunu, dolayısıyla referandum sonuçlarına dayanarak yapılan ve yapılacak olan hukuki düzenlemelerin ve seçim sonuçlarının yok hükmünde olduğunu halka anlatmalıdır. Böylece seçim hilelerine karşı halk bilinçlendirilmeli ve oyuna sahip çıkması sağlanmalıdır.

HUKUKİ NEDENLER
1-) Uluslar Arası Demokratik Hukuk Kaideleriyle İlgili İnsan Hakları Evrensel Beyanname Hükümleri, Dünya insan hakları mahkemesi kararları
2-) T.C Devletinin imzaladığı AVRUPA BİRLİĞİ Anlaşma hükümleri ve
Bu konuda  mahkeme kararları
3-) T.C Anayasa Hükümleri ve anayasa mahkemesi kararları
4-) İdare Hukuku’nun genel ve özel hükümleri ve  bu konuda kararları
5-) İdari yargılama usulü kanun hükümleri
6-) İdare mahkemelerinin, Danıştay’ın özel daire, Genel kurul kararları

Sayfa: 55

7-) SEÇİM SİSTEMİ VE SEÇSİS  BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEÇMEN KÜTÜĞÜ  TANZİM ETME  BİLGİSAYAR PROGRAMI OLARAK  -, T.C. ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN  YÜKSEK SEÇİM KURULUNA Tavsiye Edilerek UYAP Programına Adapte Edilen  SUN MİCROSYSTEMS-KOÇ GRUBU TARAFINDAN  Amerika Birleşik Devletlerinden Getirtilen  HAVELSAN Uzman Personeli Tarafından Türkiye Sistemine Uyarlanmış Olan  Program  ULUSLAR ARASI GECERLİ YAZILIM  SERTİFİKASYONLARI OLMAYAN KORSAN YAZILIM OLARAK  ABD DE YARGI MAHKUMİYETİNE UĞRAMIŞ OLMASI VE  BU PROGRAMIN  İNGİLTERE – ALMANYA – BELÇİKA-DANİMARKA – FRANSA VE İTALYA TARAFINDAN YAZILIM PROGRAMI OLARAK FEVKALADE AÇIKLARININ OLDUĞU VE DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLEREK,
GÖSTERGE NETİCELERİNİN DEĞİŞTİRİLEBİR GÜVENSİZ  VE GARANTİSİZ  KORSAN BİR YAZILIM OLDUĞU İÇİN  ULUSLARARASI KANUNLARA OLDUĞU KADAR;

T.C ANAYASASINA VE KANUNLARINA AYKIRI OLARAK KULLANILDIĞI GİBİ;

ULUSLAR ARASI GARANTİ SERTİFİKASYON LARINDAN YOKSUN BİR PROGRAM VE UYGULAMALARIYLA;

DOĞRU VE GÜVENLİ NETİCELER VERMEKTEN UZAK BİR SİSTEM OLUŞU; ŞÖYEKİ: HAVELSAN’IN:
A-) 21.09.2012  Tarihinde   ASELSAN REHİS  SEVİYEDE  CMMII 3—
B-) 10.12.2012 Tarihinde ASELSAN SST- CMMII 3-
C-)—28.05.2013 de  ASELSAN HBT  SEVİYEDE  CMMII 3.
D-)—23/10./2014 DE   ASELSAN  MGEO CUMMII
3.SEVİYEDE — SERTİFİKASYONU  ALDIĞINA GÖRE BU TARİHE KADAR BU SERTİFAKSYONDAN DAHİ YOKSUN VE  NOKSAN OLAN BU MÜESSESENİN  BU KONTROL ETTİĞİ YAZILI PROGRAMIN GÜVENİRLİLİĞİNİ % 25 LER SEVİYESİNE BİLE GETİREMEDİĞİ AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR.

DELİLLER: vekaletname.nüfus,suretleri-parti.tesciline.ait belge ektedir.
1-) T.B.M.M De  SEÇSİS Sistemindeki Soru önergeleri  Ve Müzakere Muhtevaları
2-)T.C ULUSAL BİLİŞİM  KURULTAY LARINDA( 1983 Den 2015 Yılına
Kadar Yapılan ) Bu Konuda İleri Sürülen İlmi Görüşler
3-) Bu Konularda Cikan  Basındaki Makaleler
4-) SEÇİM SİSTEMİ VE SEÇSİS  BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEÇMEN KÜTÜĞÜ  TANZİM ETME  BİLGİSAYAR PROGRAMI OLARAK  -,
T.C. ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN  YÜKSEK SEÇİM KURULUNA Tavsiye Edilerek UYAP Programına Adapte Edilen  SUN MİCROSYSTEMS-KOÇ GRUBU TARAFINDAN  Amerika Birleşik Devletlerinden Getirtilen  HAVELSAN Uzman Personeli Tarafından Türkiye Sistemine Uyarlanmış Olan  Program ULUSLARARASI KANUNLARA OLDUĞU KADAR;
T.C ANAYASASINA VE KANUNLARINA AYKIRI OLARAK KULLANILDIĞI GİBİ;
ULUSLAR ARASI GARANTİ SERTİFİKASYON LARINDAN YOKSUN BİR PROGRAM VE UYGULAMALARIYLA;
DOĞRU VE GÜVENLİ NETİCELER VERMEKTEN UZAK BİR SİSTEMDİR.
ŞÖYEKİ : HAVELSANIN:
A-) 21.09.2012  Tarihinde
ASELSAN REHİS  SEVİYEDE  CMMII 3—
B-) 10.12.2012 Tarihinde ASELSAN SST- CMMII 3-
C-)—28.05.2013 de  ASELSAN HBT  SEVİYEDE  CMMII 3.
D-)—23/10./2014 DE   ASELSAN  MGEO CUMMII
3.SEVİYEDE — SERTİFİKASYONU  ALDIĞINA GÖRE BU TARİHE KADAR BU SERTİFAKSYONDAN DAHİ YOKSUN VE  NOKSAN OLAN BU MÜESSESENİN  BU KONTROL ETTİĞİ YAZILI PROGRAMIN GÜVENİRLİLİĞİNİ % 25 LER SEVİYESİNE BİLE GETİREMEDİĞİ AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR.

Sayfa: 56

2013 Yılında Uluslar Arası Zeminde Kanunlara Uygun Yazılmış Yazılım Programlarını Kontrol Etme Seviyeleri Bile 3.cü Seviyeyi Geçemeyen
YETKİSİZ BİR KONTUROL FİRMASI VEYA KURUMU HAVELSANIN;  Bu Tarihten Sonra Programları Kontrol  Etmeye  Hak Kazanmış Olmaları!…

FAKAT YİNE DE :  BUNDAN EVVEL TARİHTE BU SERTİFİKA OLMADAN HAVELSAN UZMAN PERSONELİ TARAFINDAN TÜRKİYE SİSTEMİNE UYARLANMIŞ OLAN  KANUNSUZ VE USULLERE AYKIRI   KAÇAK PROGRAM YAZARAK;

2012 YILINDAN   ÖNCE  UYAP PROGRAMINA ADAPTE ETME PROGRAMI DAHİ YAZMA YETKİSİ OLMAYAN HAVELSAN TARAFINDAN  14 YIL  GARANTİSİZ VE  SERTİFİKASIZ YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU OLAN MİLLETİN OY KULLANMA İRADESİNİN NETİCELERİNDE  DIŞARIDAN BİR TAKIM MÜDAHALELERLE YAZILIM  AÇIKLARIYLA OY KAYDIRMALARI VE OLMAYAN OYLARI VAR GÖSTEREREK VEYA BAŞKA PARTRİLERE VEYA ANAYASA REFERANDUMUNDA EVET  veya  HAYIR VERİLMİŞ OLAN OYLARI BİR BİRİ ALEYHİNE  DÜŞÜK GÖSTEREREK;

DEMOKRATİK SİSTEMİN ASLİ UNSURU OLAN OYLAR ÜZERİNDE MADDİ HAKİKATE  AYKIRI SUÇ TEŞKİL EDEN ÇEŞİTLİ TÜM EYLEMLERLE  VE MÜDAHALELERLE VE YAZILIM AÇIKLARIYLA  DIŞARIDAN MÜDAHALELERLE  SEÇİM SONUÇLARINDA;
SEÇMEN İRADESİYLE OYNANIP OYNANMADIĞININ VE BUNDAN SONRA OYNANIP OYNANMAYACAĞININ;

ADİL BİR YARGI DENETİMİNDEN GEÇEREK  GEREKLİ  TÜM DELİLLERİN VE OLGULARIN;

A-)İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSAL YAZILIM  SERTİFİKASYON  MERKEZİNDEN 1 KİŞİLİK-
B-)ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN ELEKTRONİK BİLİŞİM PROFESÖRLERİNDEN 1 KİŞİLİK ;

C-)TÜBİTAK TAN 1 KİŞİLİK-;

D-)YÜKSEK SEÇİM KURULUNDA UYAP VE SEÇSİS PROGRAMINI KULLANAN EN YETKİLİ ELEMAN  OLARAK 1 KİŞİNİN-
E-)Yurd Dışından ALMANYA-İNGİLTERE-FRANSA  Devletlerindeki   BİLİŞİM ve YAZILIM, PROGRAM  KONUSUNDA UZMAN  BİRER KİŞİNİN
F-) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNDAN BİR AVUKAT
G-)BİR HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA KÜRSÜSÜNDEN BİR PROFESÖR  HUKUKÇUYLA
TOPLAM 9 KİŞİLİK UZMAN BİLİRKİŞİLER  MARİFETİYLE mahkemece yapılacak uygulamalı keşif  ve bilirkişi incelemesiyle  bu Dava Dilekçemizde İleri Sürdüğümüz Dava Dava İddia  Olgularımızla İlgili Olarak   Müspet Veya Menfi  Bir Bilirkişi Raporuna Bağlanarak Tespitinine delil olarak dayanıyoruz.


NETİCE-İ TALEP:    
                                 Sayfa: 57

YUKARIDA ARZ ETTİĞİMİZ VE EKLERDE SUNDUĞUMUZ  NEDENLERLE  VE MAHKEMECE RESEN TAKDİR EDECEĞİ; BAĞIMSIZ YARGININ;

ÜLKENİN İSTİKRARLI DEMOKRATİK  VE ANAYASAL İDARESİNDE FEVKALADE RİSKLERİN VE İSTİKRARSIZLIKLARIN VE ÇATIŞMALARIN GERÇEKLEŞMEMESİ İHTİMALİ  KARŞISINDA;
ÜLKENİN-DEVLETİN–MİLLETİN MENFAATLERİNDE  İSTİKRARLI  AMME  MENFAATİ;

HAKKIN VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ  AÇISINDAN  İŞİN ACİLİYETİ KONUSUNDA  DEĞERLENDİRMELERİNİ YAPARKEN;

DÜNYA ÜZERİNDE;

TAM VE SAĞLAM DEMOKRASİLERDE ;

ASLA VAZGEÇİLMEYECEK  EN TEMEL KONULARIN BAŞINDA:
Gayet Şeffaf !.. Şaibeden- Her Türlü Maddi Ve Manevi Baskı Ve Müdahaleden  Uzak   Güvenli  Bir Seçim Ortamı Oluşturmak !..
SEÇMEN MİLLİ İRADESİNİN Doğru Yansıması
İktidar  Ve Muhalefet Partilere Ve Aday Şahıslara Verilen Oyların Seçmen Kütüklerinin Tanziminden Oy Verilip Sayımların Tam Noksansız Ve Tam Doğruyu Gerçeği Yansıtacak Şekilde Toplanıp Toplanmadığının  En Üst Düzey   Güvenlik Koşulları  Dışarıdan Doğrudan Doğruya Ve Ya Dolaysıyla Müdahaleden Arınmış Tamamen  Müdahalesiz  Olarak Kayıtlarının Tutulmasını Vazgeçilmez Şart Olarak Kabul Edilmektedir. 

Bu Şekilde Tüm Yazılım Kayıtlarının Ve Oy Sayım Kayıtlarının Altında —Millet-Seçmen  İradesinin   Oylarıyla     Hangi  Partiye Veya Şahıslar  Yönünde Yansıdığının,
ŞAİBE VE ŞÜPHELERDEN UZAK DOĞRU-ADİL-HAKİKATİ   YANSITIR   ŞEKİLDE TESPİTİ  TEMEL ESAS OLDUĞUNDAN;
İDARENİN, KURUMLARIN, KURULLARIN  HİÇ BİR İDARİ TASARRUFU YARGI DENETİMİ VE GARANTİSİ  DIŞINDA TUTULAMIYACAĞI İÇİN;
—-ACİLEN   MAHKEME BİLİRKİŞİLER HEYETİYLE BİRLİKTE
SAYFA: 58
DAVALI YÜKSEK SEÇİM KURULU TARAFINDAN KULLANILAN  SEÇİM SİSTEMİ VE SEÇSİS  BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEÇMEN KÜTÜĞÜ  TANZİM ETME  BİLGİSAYAR PROGRAMI OLARAK KULLANILAN PROGRAMIN;
A-) T.C. ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN  YÜKSEK SEÇİM KURULUNA Tavsiye Edilerek UYAP Programına Adapte Edilen  SUN MİCROSYSTEMS-KOÇ GRUBU TARAFINDAN  Amerika Birleşik Devletlerinden Getirtilen HAVELSAN Uzman Personeli Tarafından Türkiye Sistemine Uyarlanmış Olan  Program OLUP OLMADIĞININ?
B-) BÖYLE   BAŞTAKİ  İCRA HÜKÜMETİNİN  DOLAYISIYLA KONTROLU ALTINDA;
ULUSLARARASI KANUNLARA OLDUĞU KADAR;
T.C ANAYASASINA VE KANUNLARINA AYKIRI OLARAK KULLANILIP KULLANILMADIĞININ?;
C-)ULUSLAR ARASI  KANUN VE YÖNETMELİKLER GEREĞİ GARANTİ SERTİFİKASYONLARINDAN YOKSUN  KORSAN TABİR EDİLEN BİR PROGRAM VE UYGULAMALAR OLUP OLMADIĞININ?;
D-) BU ŞEKİLDEKİ  BİR SEÇSİS UYGULAMASININ DOĞRU VE GÜVENLİ NETİCELER VERMEKTEN UZAK BİR SİSTEM OLUP OLMADIĞININ?;.
: HAVELSANIN :
A-) 21.09.2012  Tarihinde
ASELSAN REHİS  SEVİYEDE  CMMII 3—
B-) 10.12.2012 Tarihinde ASELSAN SST- CMMII 3-
C-)—28.05.2013 de  ASELSAN HBT  SEVİYEDE  CMMII 3.
D-)—23/10./2014 DE   ASELSAN  MGEO CUMMII 3.SEVİYEDE — SERTİFİKASYONU  ALDIĞINA GÖRE BU TARİHE KADAR BU SERTİFAKSYONDAN DAHİ YOKSUN VE  NOKSAN OLAN BU MÜESSESENİN  BU KONTROL ETTİĞİ YAZILI PROGRAMIN GÜVENİRLİLİĞİNİN  % 25 LER SEVİYESİNE BİLE GETİRİP GETİRMEDİĞİNİN?
2013 Yılında Uluslar Arası Zeminde Kanunlara Uygun Yazılmış Yazılım Programlarını Kontrol Etme Seviyeleri Bile 3 Cü Seviyeyi Geçemeyen  YETKİSİZ BİR KONTROL FİRMASI VEYA KURUMU  HAVELSANIN;

Bu Tarihten Sonra Programları  TAM KONTROL ETMEYE  HAKKAZANIP KAZANAMADIĞININ?
YİNE :  BUNDAN EVVEL TARİHLER DE BU SERTİFİKALAR OLMADAN HAVELSAN UZMAN PERSONELİ TARAFINDAN TÜRKİYE SİSTEMİNE UYARLANMIŞ OLAN  KANUNSUZ VE USULLERE AYKIRI KAÇAK PROGRAM YAZARAK;

2012 YILINDAN   ÖNCE  UYAP PROGRAMINA ADAPTE ETME PROGRAMI DAHİ YAZMA YETKİSİ OLMAYAN HAVELSAN TARAFINDAN  14 YIL  GARANTİSİZ VE  SERTİFİKASIZ YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU OLAN MİLLETİN OY KULLANMA İRADESİNİN NETİCELERİNDE  DIŞARIDAN BİR TAKIM MÜDAHALELERLE YAZILIM  AÇIKLARIYLA OY KAYDIRMALARI VE OLMAYAN OYLARI VAR GÖSTEREREK VEYA BAŞKA PARTRİLERE VEYA ANAYASA REFERANDUMUNDA   EVET  veya  HAYIR  VERİLMİŞ OLAN OYLARI BİR BİRİ ALEYHİNE  DÜŞÜK GÖSTEREREK;

DEMOKRATİK SİSTEMİN ASLİ UNSURU OLAN OYLAR ÜZERİNDE MADDİ HAKİKATE  AYKIRI SUÇ TEŞKİL EDEN ÇEŞİTLİ TÜM EYLEMLERLE  VE MÜDAHALELERLE VE YAZILIM AÇIKLARIYLA  DIŞARIDAN MÜDAHALELERLE  SEÇİM SONUÇLARINDA;
SEÇMEN İRADESİYLE OYNANIP OYNANMADIĞININ VE BUNDAN SONRA OYNANIP OYNANMAYACAĞININ?;

ADİL BİR YARGI DENETİMİNİN BU KAÇAK KORSAN YAZILIM SİSTEMİYLE  GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞEMİYECEĞİNİN?

Sayfa: 59

A-)İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSAL YAZILIM  SERTİFİKASYON  MERKEZİNDEN 1 KİŞİLİK-
B-)ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN ELEKTRONİK BİLİŞİM PROFESÖRLERİNDEN 1 KİŞİLİK;
C-)TÜBİTAK TAN 1 KİŞİLİK;
D-)YÜKSEK SEÇİM KURULUNDA UYAP VE SEÇSİS PROGRAMINI KULLANAN EN YETKİLİ ELEMAN  OLARAK 1 KİŞİNİN-
E-)GEREKLİ GÖRÜLÜRSE Yurd Dışından ALMANYA-İNGİLTERE-FRANSA  Devletlerindeki   BİLİŞİM ve YAZILIM, PROGRAM  KONUSUNDA UZMAN  BİRER KİŞİNİN
F-) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNDAN BİR AVUKAT
G-)BİR HUKUK FAKÜLTESİ ANAYASA KÜRSÜSÜNDEN BİR PROFESÖR  HUKUKÇUYLA
TOPLAM 9 KİŞİLİK UZMAN BİLİRKİŞİLER  MARİFETİYLE mahkemece yapılacak uygulamalı keşif  ve bilirkişi incelemesiyle  bu Dava Dilekçemizde İleri Sürdüğümüz Dava Dava İddia  Olgularımızla İlgili Olarak   Müspet Veya Menfi   Bir Bilirkişi Raporuna Bağlanarak

BU DAVA DİLEKÇEMİZ GEREĞİ OLARAK; Anayasa Oylaması Seçimlerinde Kullanılacak Oyların  Sayım Ve Tutanaklara Geçirilmesinde   Seçim Sistemi Ve SEÇSİS  Bilgisayar Destekli Seçmen Kütüğü  Tanzim Etme  Bilgisayar Programı Olarak  -T.C. ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN  YÜKSEK SEÇİM KURULUNA TAVSİYE EDİLEREK UYAP PROGRAMINA ADAPTE EDİLEN  SUN MİCROSYSTEMS-KOÇ GRUBU Tarafından  Amerika Birleşik Devletlerinden Getirtilen  Havelsan Uzman Personeli Tarafından Türkiye Sistemine Uyarlanmış  Sistemin Değil;

ALMANYA’DA-İNGİLTERE’DE VE FRANSADA’Kİ GİBİ VE 1991 SENESİNDE KULLANILAN BİZZAT SAYIM VE TUTANAKLARIN İLÇELERİN –İLLERİN  VE  YÜKSEK SEÇİM KURULUNA GELDİKTEN SONRA TÜM SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE TUTANAKLARA  GEÇİRİLMESİNİ VE MÜŞTEREK İMZALANMASINI; ZİRA :DAVALI YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN  Kullandığı Yazılım  Sisteminde Teknik Bakımdan  YUKARIDA  İzah Ettiğimiz VE BİLİRKİŞİ RAPORUNDA  İZAH EDİLEN NEDENLERLE;

DIŞARIDAN MÜDAHALELER NETİCESİ  16 NİSAN 2017 GÜNÜ YAPILACAK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUM HALK OYLAMASINDA  EVET VEYA HAYIR  OYLARININ AZLIĞI KARŞISINDA  HAYIR VE EVET  OYLARININ  SEÇSİS SİSTEMİNE DIŞARIDAN YAZILIM PROGRAMI AÇIKLARI NEDENLERİYLE  DIŞARIDAN MÜDAHALERLE  VE DEĞİŞİK  NEDENLER  VE DEĞERLENDİRMELERLE   EVET VE HAYIR OYLARININ SAYILMADIĞI HALDE SAYILMIŞ GİBİ GÖSTERİLEREK VEYA  DAHA AZ ÇIKMIŞ GÖSTERİLEREK  VE DAHA BİR ÇOK MÜDAHALELERLE SEÇİMLERİN HİLELİ SEÇİM OLACAK NETİCELERİ:
Adaletin Güvenirliliğini,  Toplum Çatışmalarının  Potansiyel  Artışlarına Sebep Olacağı Gibi  Bu  Güvenirliğin Zedelenmesi  Ve Amme İntizamının İstikrarsızlaşmasında – Türkiye Cumhuriyeti Devleti  Ve Milletini  ; Seçimleri Dahi  Şaibeden Ve Hilelerden Uzak Yapamayan Ülkeler Statüsüne Ve  Demokratik Olmayan Fevkalade Menfi Neticeler  Ve Çatışmalar Doğuracağından;
BU KONUDA  TEDBİR TALEPLERİMİZ  GEREĞİNCE ACELE: TEDBİREN  BİR YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA DAİR BİR KARAR VERİLMESİNİ;
MAHKEME VASITASIYLA DA;
YARGILAMA SONUNDA DA:
BU ÖNÜMÜZDEKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUM SEÇİMLERİNDE

Sayfa: 60

HALEN UYGULANAN SİSTEMDE HİLELER YAPMA AÇIKLARININ- DIŞARIDAN MÜDAHALELER OLUP OLMADIĞININ DA TESPİTİNİN   İLMİ BİLİRKİŞİ RAPORUYLADA DİĞER BİLİRKİŞİCE  İNCELENECEK  HUSUSLARIN SABİT  OLMASI DURUMUNDA;

MAHKEMENİZ VASITASIYLA YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KULLANILAN T.C. ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN  YÜKSEK SEÇİM KURULUNA TAVSİYE EDİLEREK UYAP PROGRAMINA ADAPTE EDİLEN  SUN MİCROSYSTEMS-KOÇ GRUBU TARAFINDAN  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEN GETİRTİLEN  HAVELSAN UZMAN PERSONELİ TARAFINDAN TÜRKİYE SİSTEMİNE UYARLANMIŞ  SİSTEMİN DEĞİL;

ALMANYA’DA-İNGİLTERE’DE -FRANSA’DAKİ  VE 1991 SENESİNDE TÜRKİYEDE  KULLANILAN BİZZAT SAYIM VE TUTANAKLARIN İLÇE SEÇİM KURULUNA—İL SEÇİM KURULUNA VE  YÜKSEK SEÇİM KURULUNA GELDİKTEN SONRA TÜM SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BİZZAT SAYILARAK VE  MÜŞTEREK İMZALAR ALTINDA  TUTANAKLARA  GEÇİRİLMESİNİ;

BUNA GÖRE SEÇİM NETİCELERİNİN AÇIKLANMASINA KARAR VERİLMESİNE;

BU DAVA SONUÇLANINCAYA KADAR  ANAYASANIN REFERANDUM SEÇİMLERİ YAPILACAKSA;

YAPILAN SEÇİMLERDEKİ TÜM OYLARIN  TETBİREN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI   KARARI GEREĞİNCE
—- İLK SANDIKLARDA SAYILAN OYLARIN VE ISLAK İMZALI TUTANAKLARININ TORBALARDA MÜHÜRLENEREK ANKARA’DA MERKEZİ BİR DEPOYA GETİRTİLEREK  MUHAFAZA EDİLMESİ ; TEKRAR SON SEÇİMLERDE SEÇİME GİRMİŞ SİYASİ PARTİLERİN GÖREVLENDİRECEĞİ TEMSİLCİLERİN HUZURUNDA;

MAHKEMENİZİN TAYİN EDECEĞİ HAKİMİN VE BİLİRKİŞİLERİN NEZARETİNDE TEKRAR  SAYIMA  VE NETİCENİN MAHKEMECE KESİN KARAR BAĞLANIP İLAN EDİLİNCEYE KADAR TEDBİREN  YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI GEREĞİNCE SEÇİM SONUÇLARININ  HAKKANIYETLE OYLARIN SAYIMINA KADAR  İLAN EDİLMEMESİNİ;

Neticeten Tekrar Tüm Oyların Sayımında Da ;
Son Genel Seçimde Seçime Girmiş Siyasi Partilerin  Gösterecekleri Temsilcileri, Mahkemenizin Tayin Edeceği Hakimler Ve Bilirkişiler  Huzurunda Tekrar;
Bizzat  Sayılarak Müşterek İmzalarıyla İmzalayacakları Tutanaklara Göre Seçim Sonuçlarının   İlan Edilmesine Karar Verilmesini Saygıyla  Dava Yoluyla Arz Ve Talep  Ederiz.

10./03/2017

TEDBİREN  YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİ DAVACILAR
MİLLİ  MÜCADELE PARTİSİ  ADINA
GENEL BAŞKAN AHMET KAYA

_ . _

Bölüm 6/6  son bölüm 
Bölüm 1/6  | Bölüm 2/6 | Bölüm 3/6 |  Bölüm 4/6 | Bölüm 5/6

Avukat İsmail Beşiktepe tarafından–veimzasıyla sunulmuş olan SEÇSİS ve 16 Nisan 2017 Referandumuna ilişkin
Dava Dilekçe’sinin tamamına tek bir  dosya (pdf) olarak
bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.turkishlibrary.us | 13 Nisan 2017

"The U.S. Turkish Library & Museum For Friendship and Peace" project joined, and has been produced under the umbrealla of The Light Millennium Organization effective on October 15, 2015.