MERNİS SİSTEMİNDE ADRES GÖSTERMEK KAYDIYLA İNŞAAT HALİNDEKİ EVLERE BİLE SEÇMEN KAYDI YAPMAK MÜMKÜNDÜR. (5)

[SEÇSİS] BUNA GÖRE TÜRKİYE’NİN NÜFUSU 75 MİLYON KAYITLI (TBB Dergisi 2014), KİŞİ SAYISI İSE 120 MİLYONDUR.
-13-) MERNİS SİSTEMİNDE ADRES GÖSTERMEK KAYDIYLA İNŞAAT HALİNDEKİ EVLERE BİLE SEÇMEN KAYDI YAPMAK MÜMKÜNDÜR.

ANKARA NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ  SAYIN  BAŞKANLIĞINA TEDBİREN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLERİMİZ  GEREĞİNCE İDARİ İPTAL DAVASI YOLUYLA

ANKARA 3 İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 13 MART 2017 TARİHİNDE 2017/-725 ESAS DOLU TEDBİREN TEHİRİ İCRA TALEPLİ REFERANDUMUN VE SEÇSİS SİSTEMİNİN KULLANILMASININ İPTALİ DAVA DİLEKÇESİDİR.
Bölüm 5/6 | Sayfa: 36 – 47
Bölüm 1/6  | Bölüm 2/6 | Bölüm 3/6 |  Bölüm 4/6 | Bölüm 6/6

NİTEKİM FARKLI İLLERDE YAŞAYAN BAZI VATANDAŞLAR, KENDİLERİ VE AİLE FERTLERİ İLE HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAYAN VE HİÇ TANIMADIKLARI KİŞİLERİN KENDİ EVLERİ ADRES GÖSTERİLMEK SURETİYLE SEÇMEN KAYDEDİLDİKLERİNİ BİLDİREREK İLÇE SEÇİM KURULU VASITASIYLA YSK’ YA BAŞVURUDA BULUNMUŞTUR.

MERSİN’in Erdemli İlçesi’ne bağlı Ayaş Beldesi’nde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre nüfusun 4224, seçmen sayısı ise 2693 olarak gözükmekte olduğunu tespit eden Ayaş Beldesi Merkez Mahallesi’nde oturan 100 kişi, muhtarlıklarda asılan listelerde hayali isimler olduğu ve kendi evlerinde tanımadığı kişilerin oturduğunun gözüktüğü iddiasıyla İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştur.

22 Temmuz seçimlerinde mahallesinde 145 seçmenin bulunduğu hatırlatan Çanakçı Mahalle Muhtarı Hasan Okur, “mahallede askıya çıkan listede 210 seçmen gösterildiğini, listeyi tek tek inceleyerek 55 yabancı isim saptadığını ve bu isimleri tanıyan da bilen de çıkmadığını, bu nedenle Erdemli İlçe Seçim Kurulu’na itiraz ettiğini ve diğer mahallelerde de hayali seçmenlerin bulunduğunu iddia etmiştir. 15

Ayaş Beldesi’nin Merdivenlikuyu Mahallesi’nde oturan Ahmet Dölek ise seçmen listesini incelediğinde kendi evinde tanımadığı 8 kişinin daha oturduğunun görüldüğünü belirterek bu seçmenlerle ilgili itirazda bulunduğunu bildirmiş, Yemişkumu Mahallesi’nde oturan Kemal Kabar ise, “Listeleri incelediğimde kendi ev adresinde oturan 2 kişi daha saptadığını, bu kişileri tanımadığını, beldeye yabancı kişilerin kayıtlarının yapılmaması ve yapılanların ise yetkililer tarafından silinmesini istediğini belirtmiştir“.16

İstanbul Beylikdüzü’nde ise CHP İlçe Başkanı Güzel Yücel Aslıoğlu, CHP adayı Vecdet Öz’ün az bir farkla seçimi kaybetmesinin ve AKP adayı Yusuf Uzun’un 942 oy farkla belediye başkanlığını kazanmasının ardından kendisine ulaşan ihbarlar üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla 14
A.Erdem Akyüz, Hukukun Egemenliği Derneği Genel Başkanı, “SECSİS, MERNİS, UYAP VE SEÇİM”, İlk Kurşun, 10 Mayıs 2011 15 Mehmet Doğaner, “ Beldede Hayali Seçmen İddiası”, (DHA), Milliyet, 4 Aralık 2008 16 Doğaner, “agm”, 4 Aralık 2008 248 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler suç duyurusunda bulunmuştur.

Aslıoğlu, şikayet dilekçesinde, “Otel konaklama listesinden de anlaşılacağı gibi 390 kişi ilçe dışından bölgemize dönemin belediye başkanı eski AKP’li, bağımsız aday Vehbi Orakçı tarafından getirilmiş, seçim sabahı 07.30’da otelden çıkış yapan bu kişiler görevli oldukları sandıklara dağıtılmıştır. Kayıtlı olmadıkları için Beylikdüzü’nde oy kullanamayacak olan bu kişiler eski başkanın yandaşı olması dolayısıyla sandık kurullarında görevli gösterilmiş ve oy kullanmaları sağlanmıştır” iddiasında bulunmuş, ayrıca “Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu Başkanı İbrahim Doğan’ın da maddi menfaat beklentisinde olduğunu, şikayetlerini dikkate almadığını, oylarının kasıtlı olarak geçersiz sayıldığını, sahte oy pusulalarının ele geçirildiğini” öne sürmüştür. 15 ay süren soruşturmanın ardından 23 Haziran’da iddianameyi tamamlayan savcılık; seçimlerde bazı usulsüzlükler yapıldığını belirterek, İlçe Seçim Kurulu Başkanı İbrahim Doğan hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan dava açmış, Polis tarafından kaybolduğu ve imha edildiği iddia edilen oy pusulalarıyla ilgili olarak da 29.03.2009 tarihinde tutanak tutulduğuna yer verilen iddianamede, “Sandık kurullarında belirtilen kişilerden sadece 3 tanesinin Beylikdüzü ilçesi seçim listesinde kayıtlı olduğu tespit olunmuştur” ifadesi yer almış ve 387 sandık bulunan Beylikdüzü’nde sadece sandık görevlisi olarak 384 kişinin başka yerden gelerek oy kullandığı tespit edilmiştir.

17 Basına yansıyan bu örneklerin benzerlerinin Türkiye’nin başka yerlerinde de meydana geldiğini ve aynı adrese birden fazla aile yazıldığını da düşündüğümüzde İKTİDARIN ELİNDEKİ MERNİS’İN SEÇİM HİLELERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLARAK KULLANILABİLECEĞİ ORTAYA ÇIKMAKTADIR. KISA ADI UYAP OLAN “ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ”, SİSTEMİN BİR DİĞER AYAĞINI TEŞKİL ETMEKTEDİR. ESASEN YARGI FAALİYETLERİNİN TEK BİR MERKEZDE TOPLANARAK KONTROL EDİLMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN UYAP SİSTEMİNİN SEÇİM SONUÇLARININ İŞLENMESİNDE KULLANILMAYA BAŞLANMASIYLA YSK’ YA AİT OLAN BU GÖREV VE YETKİ DE ANAYASA’YA AYKIRI OLARAK İDAREYE DEVREDİLMİŞ OLMAKTA, BAŞKA BİR DEYİŞLE SEÇİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLERE ADALET BAKANLIĞI’NCA

Sayfa: 37

DOLAYISIYLA HÜKÜMET TARAFINDAN ERİŞİLEBİLMEKTE VE MÜDAHALE EDİLEBİLMEKTEDİR. AKP İKTİDARA GELDİKTEN SONRA 25 NİSAN 2003 TARİHİNDE “SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDAKİ KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN TASARISINI TBMM’NE GÖNDERMİŞ18 VE TASARI KABUL EDİLEREK SEÇSİS (BİLGİSAYAR DESTEKLİ MERKEZİ SEÇMEN KÜTÜĞÜ SİSTEMİ) UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. YAZILIM ALT YAPISI OLARAK SEÇSİS’E GEÇİŞE PARALEL OLARAK SEÇMEN KAYITLARININ TUTULMASINDA, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KONTROLÜNDEKİ MERNİS, SEÇİM SONUÇLARININ AKTARILMASINDA İSE ADALET BAKANLIĞI KONTROLÜNDEKİ UYAP PROJESİ KULLANILMAYA BAŞLANMIŞ, BÖYLECE ANAYASANIN 79. MADDESİNDE BELİRTİLEN; “SEÇİMLER YARGI ORGANLARININ GENEL YÖNETİM VE DENETİMİ ALTINDA YAPILIR” HÜKMÜNE GÖRE YARGI (YSK) TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN SEÇİMLER, YSK’ NIN KENDİ RIZASIYLA, YA DA GÖZ YUMMASIYLA YSK’DAN ALINARAK DOLAYLI OLARAK HÜKÜMETİN ELİNE TESLİM EDİLMİŞTİR. YSK’NIN TEŞKİL EDİLDİĞİ 1961 YILINDAN İTİBAREN YAPILAN TÜM MAHALLİ VE GENEL SEÇİMLER YSK YETKİ VE SORUMLULUĞUNDA İCRA EDİLDİĞİ HALDE YSK’NIN SEÇMEN KAYITLARININ TUTULMASI, SEÇİMLERİN İCRASI VE SEÇİM SONUÇLARININ İŞLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YETKİSİNİN YSK’DAN ALINARAK DOLAYLI YOLDAN HÜKÜMETE (İDAREYE) DEVREDİLMESİ TÜRK SİYASİ TARİHİNDE BİR İLKTİR VE KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNE TAMAMEN AYKIRIDIR.

BU SURETLE HÜKÜMET YÜRÜTMENİN YANI SIRA YARGININ İKTİDARLARI BELİRLEYEN SEÇİMLERİ KONTROL ETME YETKİSİNE DE SAHİP OLAN EN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ DE ELE GEÇİRMİŞ OLMAKTADIR. 12 EYLÜL REFERANDUMUYLA YÜKSEK YARGI ORGANLARININ YAPISINI DEĞİŞTİREREK YENİ İHDAS EDİLEN KADROLARA ATANACAKLARI BELİRLEME İMKÂNINI DA ELDE ETTİĞİ DİKKATE ALINDIĞINDA BU SON UYGULAMA İLE YÜKSEK YARGI ORGANLARININ NEREDEYSE TAMAMININ HÜKÜMETİN DENETİMİNE GİRDİĞİNİ SÖYLEMEK ABARTILI BİR DEĞERLENDİRME OLMAYACAKTIR.

14-) SEÇSİS İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR; 

SEÇSİS sistemiyle ilgili çalışmalara 1986 yılında Hacettepe Üniversitesinde başlanmış, 1987 yılında Sistem Çözümleme ve Tasarım Raporu hazırlanmış ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne 45 uçlu veri giriş sistemi alınmıştır. 1988 yılında ilk pilot uygulama olarak Ankara’nın Çankaya, Bala, Şereflikoçhisar ilçelerinde seçmen yazımı
15-) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Md.lüğünün 25 Nisan 2003 tarih ve Sayı: B.02.0.KKG.010/101-626/1794 sayılı yazısı 250
Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler yapılmıştır.

1989 yılında, aynı Üniversite tarafından hazırlanan SEÇSİS Projesi Olurluluk Raporu Yüksek Seçim Kurulu’nca kabul edilmiş ve 2004 yılına değin kullanılan “çevrim-dışı” (off-line) SEÇSİS Sisteminin geliştirilmesi kabul edilmiştir. Bu sistemde, ilçelerden posta yoluyla gelen seçmen yeni kayıt, değişiklik-düzeltme gibi formlardaki bilgilerin Merkezi Seçmen Kütüğüne işlenmesi, bu kütükten yararlanılarak, Merkezde (Ankara’da) seçimlerde kullanılmak üzere, sandık seçmen listeleri, seçmen bilgi kâğıtları ve diğer listelerin dökülmesi ve nakil araçlarıyla ilçelere ulaştırılması öngörülmüştür.

1990 yılında 7, 1991’de 4 il seçmen bilgileri Merkezi Seçmen Kütüğüne katılmıştır.1992 YILINDA 110 UÇLU UNISYS A16 BİLGİSAYAR SİSTEMİ SATIN ALINMIŞ VE GELİŞTİRİLEN “ÇEVRİMDIŞI SEÇSİS UYGULAMA YAZI- LIMI” KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR.

1996 yılında 5, 1997’de 3, 1999’da 2, 2000’de 8, 2002’de 2, 2003’de 1 ve 2004’de de 2 ilde seçmen bilgilerinin Merkezi Seçmen Kütüğüne girişine devam edilmiş ve toplam 35 (otuz beş) ilimize bağlı 421 İlçedeki yaklaşık 26 milyon seçmene ilişkin bilgilere göre Ankara’ da hazırlanan listeler kamyonlarla ilçelere gönderilerek 28.03.2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nde kullanılmıştır. 2004 yılı Mahalli İdareler Seçiminden itibaren  tüm seçimlerde ve  REFERANDUMLARDA KULLANILAN SEÇSİS’DE 81 İL, 957 İLÇE VE MERNİS’E GÖRE BELİRLENEN SEÇMENLERLE İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER, YAPILAN

Sayfa: 38

SEÇİMLER, KULLANILAN OYLAR VE SEÇİM SONUÇLARI TEK BİR MERKEZDE TOPLANARAK DÜZENLENİP KONTROL EDİLMEKTEDİR. SEÇSİS kapsamında ilçe seçim kurullarının yazılım programı ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nün tüm ilçelerle bağlantı kurabilmesi için SUN FİRE E 6800 SİSTEMİNİ İÇEREN BİLGİSAYAR SİSTEMİ SATIN ALINMIŞTIR.

16-) SEÇSİS KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE MERKEZİ SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜ KURAN “SUN MİCROSYSTEMS” PROJESİ; “THE NETWORK İS THE COMPUTER (İLETİŞİM AĞI BİLGİSAYARDIR)” VİZYONU İLE “HERKESİN VE HER CİHAZIN AĞA BAĞLANDIĞI BİR DÜNYAYI” YANİ “KONTROL KULESİNDEKİ TEK BİR EL TARAFINDAN YÖNETİLEBİLEN DÜNYAYI” ÖNGÖRMEKTEDİR.20 SUN MİCROSYSTEMS; finans, üretim, medya, savunma sanayii, kamu kesimi gibi alanlarda 100’ün üzerin- (“SECSİS, MERNİS, UYAP ve SEÇİM”.SİSTEMİ) de ülkede faaliyet göstererek, bu ülkeleri ve dünyayı kontrolü altına almakta ve bu sistemler aracılığı ile “Büyük Ağabey” sistem kurduğu ülkelerin vatandaşlarını gözetlemekte, izlemekte, kontrol etmekte, yönlendirmekte ve denetlemektedir. Gizli servislerin en gizli sistemlerine, en korunaklı bankaların yazılım altyapılarına girip, bilgi ve para aktarımı yapılabildiğine göre, sisteme egemen olan “gizli bir el tarafından” böyle bir şeyin “kullanılan oyların gideceği adres için” yapılabilirliği de göz ardı edilmemelidir. Elektronik aletleri getirip bu sistemi kuranlar, alt yapısını, veri tabanını oluşturanlar ve danışmanlık yapıp düzenleyenler yabancılar olduğuna göre, sisteme hükmetme, verilere sahip olma ve “efendilerinin” istekleri dahilinde sisteme dışarıdan girerek verileri değiştirme olanağına da sahiptir. Sanal iletişimin geçerli olduğu çağımızda, bilgilere ulaşmak için, pencereyi kırarak binalara girmek gerekmemekte, şifreleri kırmak yeterli olmaktadır.

SİSTEMİN ŞİFRESİ ELİNDE BULUNAN BİRİ TARAFINDAN, HERHANGİ BİR ÜLKEDEN ELEKTRONİK OY SAYIMINA DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLEBİLMEKTE VE İSTENİLEN PARTİYE İSTENİLEN MİKTARDA OY ÇIKARTILABİLMEKTEDİR.22

SEÇSİS’ İN SEÇİMLERDE KULLANILMASI TÜRKİYE’DE İLK KEZ AKP’NİN OYUNUN YÜZDE 34’DEN YÜZDE 47’YE FIRLADIĞI 22 TEMMUZ 2007 SEÇİMLERİ, TAMAMEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPILMIŞTIR. SEÇSİS SİSTEMİNDE YSK YABANCI BİR ŞİRKETİN (OFER’LERİN) SAHİBİ OLDUĞU TELEKOM ALT YAPISINI KULLANMAKTADIR. YSK MERKEZİNDE MEVCUT KURULU ANA BİLGİSAYAR, SUN FİRE E 6800’dür).23

Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın UYAP sistemi ile YSK’ nın SEÇSİS sistemi arasında 10 Mbs. hızında “Metro Ethernet” hattı bulunmaktadır. Her terminalde yapılan işlem ve kayıt, SEÇSİS Java tabanlı yazılım tarafından işlenerek sonuçlar ana bilgisayarda toplanmakta ve istenen bilgiler toplu olarak elde edilmektedir. Sandık kurullarında oyların sayılıp sonuçların elle yazıldığı tutanaklar, ilçe seçim kurulundaki bilgisayarda yüklü olan SEÇSİS yazılımı üzerindeki tutanağa geçirilmekte, daha sonra ilçe se- çim kurulları tutanak toplamlarını il seçim kurullarına, bu kurullar da SEÇSİS üzerinden YSK’ ya bildirmektedir. Telekom alt yapısı kullanı- 21 Akyüz, “agm”, 2011 22 Cihan Dura, www.cihandura.com, 21.02.2011 23 Dura, “agm”, 2011 252 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler olarak oluşturulmuş olan bu dışa kapalı ağ ortamı (intranet) dış müdahalelere karşı sadece firewall (güvenlik duvarı) ve VPN’

Sayfa: 39

nin sağladığı MD5 güvenlik seviyesi ile korunmaya çalışılmaktadır ve merkezi sistem ile terminaller arasında her hangi bir özel şifreleme mevcut değildir. SEÇSİS projesinde kullanılan veritabanı (bilgilerin toplandığı yer) yazılımı Java teknolojisi destekli Oracle’dir ve bu yazılımın önemli güvenlik açıkları mevcuttur.
Bu nedenle firma sürekli olarak güncellemeler/güvenlik yamaları yayınlamaktadır.24

YSK, seçimlerde kullanılan “Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi” için, yetkili tek kurum olan İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Yazılım Sertifikasyon Merkezi’nden sertifika da almamıştır.25
Yani sistemin güvenlik sertifikası yoktur.

Ülkemizde yapılan seçimlerde il ve ilçe seçim kurullarında kullanılan Windows işletim sistemlerinin Microsoft mamulü en büyük “bilgi çalar” sistemi olduğunu öne sürenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.

Almanya’da, ABD tarafından askeri sırların bu sistemle transfer edildiği yıllar önce tespit edilmiştir. Windows işletim sistemleri ve bu sistem üzerine kurulu ağ ortamları yıllardır “hacker”ler (bilgisayar sistemine izinsiz girenler) tarafından delik deşik edilmektedir26 ve 5-6 yıldan beri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok büyük ülkede devlet kurumlarında kullanımı yasaklanmıştır.

ALMANYA’DA KULLANILAN SEÇİM SİSTEMİ VE OY SAYIM YÖNTEMİ 2009 YILINDA ALMANYA FEDERAL SEÇİMLERİNDE OYLARIN BİLGİSAYAR YOLUYLA TOPLANMASI VE SONUÇLARIN BU YOLLA HESAPLANMASI KONUSU KAMUOYU VE PARTİLER TARAFINDAN TARTIŞILMIŞTIR. BİLGİSAYARLI SİSTEMİN OY SAHTECİLİĞİNE YOL AÇACAĞI GÖRÜŞÜNÜN HAKİM OLMASI ÜZERİNE KONU FEDERAL ALMAN ANAYASA MAHKEMESİ’NE İNTİKAL ETTİRİLMİŞTİR. KONUYU İNCELEYEN FEDERAL ALMAN ANAYASA MAHKEMESİ ALMANYA’DA SEÇİMLERDEN SONRA YAPILACAK OY HESAPLARININ BİLGİSAYAR İLE YAPILAMAYACAĞI SONUCUNA VARMIŞ VE KLASİK YÖNTEMLERİN KULLANILMASINA DEVAM EDİLMESİNE KARAR  VERMİŞTİR.(24 Dura, “agm”, 2011 25 Neval Kavcar, “Bu Seçim Sistemiyle AKP 1000 Yıl Daha Seçilir”, Son Sayfa, 30.09.2010 26 Dura, “agm”, 2011 TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 253 vermiştir.

FEDERAL ALMANYA SEÇİM SİSTEMİNDE MAHALLE VEYA KÖYLERDE SANDIKLARA ATILAN OYLAR ORADA BULUNAN VE TÜM SİYASİ PARTİLERİN TEMSİL EDİLDİĞİ KURULLARCA ORTAK OLARAK SAYILDIKTAN SONRA SAYIM SONUÇLARI İLÇELERE, İLÇELERDEN İLLERE, İLLERDEN EYALETLERE, EYALETLERDEN DE FEDERAL SEÇİM BÜROSU BAŞKANLIĞI’NA GELMEKTEDİR. TÜM BU AŞAMALARDA HER SİYASİ PARTİNİN TEMSİLCİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VARDIR.27
İlçe, şehir düzeylerinde oylar sayılırken bilgisayar yardımı sadece ilk ve kesin olmayan seçim sonuçlarını erken yansıtabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Ancak bu sayımlar seçim sonuçlarının kesin tespitine yönelik değildir. KESİN SEÇİM SONUCU TESPİTİ İÇİN İLÇE, İL, EYALET VE FEDERAL DÜZEYDE HER PARTİDEN OLUŞAN KURULLAR ELLE SAYIM YAPARAK SONUÇ- LARI TEK TEK TOPLAMAKTADIR. BİRBİRİNE PARALEL YÜRÜYEN BU ÇOK KONTROLLÜ SAYIM VE SONUÇ SİSTEMİNİN YANI SIRA, BİR DE FEDERAL SEÇİM BÜROSU’NUN SONUÇLARINI KONTROL EDEN VE

Sayfa: 40

TÜM SİYASİ PARTİLERDEN OLUŞAN BİR KURUL MEVCUTTUR. FEDERAL SEÇİM BÜROSU SAYIM SONUÇLARINI BU KURULA TESLİM ETTİKTEN SONRA BU KURUL TÜM OY ZİNCİRİNİ YENİ BAŞTAN VE KLASİK SAYIM YÖNTEMİYLE YENİDEN KONTROL ETMEKTEDİR.28 Türkiye’de ise, her aşamada tüm siyasi parti temsilcilerinin sayım ve toplamada bulunma şartı olmamasının yanı sıra, paralel olarak yürüyen birden fazla zorunlu kontrol sistemi bulunmamaktadır.

PARDUS-LINUX İŞLETİM SİSTEMİ VE SEÇSİS’LE MUKAYESESİ: LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ
1991 yılında Finlandiyalı üniversite öğrencisi Linus Torvalds tarafından geliştirilen ve bilgisayarlar başta olmak üzere sunucular, mobil telefonlar, iş istasyonları, televizyonlar, oyun konsolları, eğitim simülatörleri, otomobiller ve hatta uçaklar tarafından kullanılan güvenlik sertifikası bulunan bir sistemdir. Dünya üzerinde halen 16 ülkenin resmi ve özel kuruluşlarında kullanılan sistemin TÜRKİYE’YE ÖZGÜN SÜRÜMÜ TÜBİTAK BİLGEM TARAFINDAN 2003 YILINDA PARDUS-LİNUX ADIYLA MİLLİ YAZILIM SİSTEMİ OLARAK GELİŞTİRİLMİŞtir.

Pardus’29un ilk ürünü olan Pardus CD 1.0. sürümü 1 Şubat 2005 27 Dr. Aytekin Ertuğrul, http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php? topic=3952.0,  SEÇSİS (BİLGİSAYARLI SEÇİM SİSTEMİ GÜVENLİ DEĞİL), 02.12.2008 28 Ertuğrul, “agm”, 2008 29 Anadolu parsının bilimsel adı olan Panthera Pardus Tulliana’ya atfen bu isim verilmiştir. 254 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler tarihinde piyasaya sürülmüş olup, bugüne kadar bireysel kullanıcılar için 5 ana, 9 ara sürüm ile, kurumsal kullanıcılar için 2 ana sürüm geliştirilmiştir.

Son olarak 2012 yılında sistemin Debian tabanlı yeni bir sürümü piyasaya sürülmüştür. Pardus yazılımı Türkçe’nin dışında Almanca, Azerice, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Katalanca, Lehçe, Portekizce, İsveççe, Rusça ve Macarca dillerini de desteklemektedir. Türkiye’de Pardus-Linux sistemini kullanan kurumlar ile Pardus’un desteklediği diller EK-A’da, Linux işletim sistemi kullanan yabancı ülkelere ait bilgiler ise EK-B’de sunulmuştur.

GÜNÜMÜZDE BİRÇOK ÜLKE İŞLETİM SİSTEMİ OLARAK LİNUX ALTINDA ÇALI- ŞAN KENDİ İŞLETİM SİSTEMLERİNİ KULLANIRKEN VE TÜRKİYE’NİN KENDİ GELİŞTİRDİĞİ MİLLİ YAZILIM OLAN PARDUS-LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ MEVCUTKEN, SEÇİM YAZILIMI GİBİ GÜVENLİK AÇISINDAN HAYATİ ÖNEMİ HAİZ BİR ALANDA GÜVENLİK SERTİFİKASI OLMAYAN VE ABD TARAFINDAN MÜDAHALEYE AÇIK WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ ALTINDA ÇALIŞAN SEÇSİS SİTEMİNİN KULLANILMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR.

SEÇSİS projesinde omurga ve portal anahtarı, portal güvenlik duvarı, portal saldırı tespit ve korunma sistemi ve portal yük dengeleyicisi olarak “CISCO” güvenlik ürünlerinin kullanıldığı YSK sitesinde bilgi olarak yer almaktadır. CISCO bir ABD firmasıdır. CISCO güvenlik sistemlerinin nasıl “hack” 30 edilebileceğine ve güvenlik açıklarına dair çok sayıda makale ve yazı bulunmaktadır. ABD Columbia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde doktora öğrencisi Ang Cui ve Cui’nin tez danışmanı Profesör Salvatore Stolfo, Cisco’nun VoIP telefonlarında ciddi güvenlik açıkları tespit ettikleri, yönlendirici (router) ve yazıcılar gibi gömülü sistemlerde çalışacak bir güvenlik yazılımı hazırlarken bu açıklardan bazılarını bulduklarını ve söz konusu açıklar sayesinde Cisco VoIP telefonların rahatlıkla birer dinleme aygıtı olarak kullanılabileceğini ortaya çıkartmıştır.31
Bilişim uzmanı Ertan Kurt ise Cisco IOS

Sayfa: 41

yazılımı ağ adres çevirme (NAT) özelliğinin sistem protokollerin çevriminde çeşitli servis kullanımı30
Bir bilgisayar sisteminin gizli, ulaşılamayan bilgilerini ele geçirmek 31 Çağdaş Aru, Cisco’nun VoIP Telefonlarını Birer Dinleme Cihazına Çeviren Güvenlik Açığı Keşfedildi. http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster. php?yaziid=40647,
14 Ocak 2013 TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 255 engelleme (DoS) açıklarından etkilendiğini ve birden fazla güvenlik açığının bulunduğunu rapor etmiştir.32
Cisco IOS yazılımının güvenlik açıklarına ilişkin olarak ABD başta olmak üzere yabancı basında da birçok bilgi mevcuttur. Konuyla ilgili detaylara Cisco’nun kendi web sayfasında; “Cisco IOS Software Protocol Translation Vulnerability” başlığı altında da yer verilmiştir.33

ABD’NİN SİBER CASUSLUK İMKÂN VE KAABİLİYETİ
Diğer yandan, SEÇSİS yazılım sistemi kesinlikle üçüncü bir güvenlik yazılımıyla içsel olarak korunmamakta ve/veya çalışmasının doğruluğu kontrol edilmemektedir.

Yani mevcut yazılıma dışarıdan bir Script(küçük program) ile müdahale edilebilir. Daha açık bir ifadeyle sistem veritabanı, işletim sistemi, yazılım ve güvenlik olarak tamamen ABD teknolojisi olan SEÇSİS sisteminin bütün anahtarları ABD’nin elindedir ve sisteme her an dışarıdan müdahale edilmesi, dolayısıyla hile yapılması mümkündür. Washington’un 15 mil kuzeyinde bulunan National Security Agency(NSA) vasıtasıyla son dönemde büyük ölçüde elektronik ve data istihbaratına yönelen ABD ihtiyaç duyduğu bilgilere büyük ölçüde bilgisayar ağları üzerinden erişmektedir.
ABD eski Başkanı George W. Bush’un Milli İstihbarat Direktörlüğü’nü yapan Mike Mc.Connell, Başkan Obama’ya verilen günlük istihbarat brifinglerindeki bilgilerin en az % 75’inin siber casusluk yoluyla elde edildiğini bildirmektedir.34
Başkan Bush döneminde NSA başkanlığı, daha sonra ise CIA başkanlığı görevini yürüten Michael Hayden, konuyu şu sözlerle özetlemektedir; “İhtiyaç duyduğunuz bilgileri diğer ülkelerin network sistemlerine girerek elde ediyoruz. Bu işi yapan en başarılı ülke biziz”.
35 NSA için internet ağı üzerinden bilgi hırsızlığı yapan kuruluşun adı Tailored Access Operations(TAO)’dur. TAO görevlilerinin büyük bölümü siber casusluk konusunda özel eğitim almış ordu mensupla- 32 Ertan Kurt, Cisco IOS NAT güvenlik açıkları,
[http://.www.olympos.net/guvenlik-aciklari/router/cisco-ios-nat-guvenlik-ac%C4%B1klari,29/Eyl%C3%BCl/201]http://.www.olympos.net/guvenlik-aciklari/router/cisco-ios-nat-guvenlik-acıklari,29/Eylül/2011
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/ciscosa-2013.03.27-pt 34 Michael Riley, “How the US Government Hacks the World , Bloomberg, May, 23, 2013 35 Riley, , “agm”, 2013 256 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler’inden oluşmaktadır. TAO personeli bilgi çalmak üzere hazırlanmış özel yazılımlar yüklenmiş bilgisayarlar üzerinden dünya üzerindeki tüm bilgisayarlara girebilmekte ve elde ettiği bilgileri değerlendirilmek üzere Fusion Center (Birleştirme Merkezi)denilen merkeze aktarmaktadır. ABD, NSA üzerinden yabancı ülkelerin bilgisayar ağlarına girerek saatte 2 petabytes (2,1 milyon gigabytes) bilgi toplamaktadır ki bu miktar yüzmilyonlarca sayfa dokümana denk düşmektedir.
36 Bu veriler ışığında Çin Halk Cumhuriyeti’nde yayınlanan Official People’s Daily gazetesinin ABD’yi; Real Hacking Empire (Gerçek Bilgi Hırsızlığı İmparatorluğu) olarak adlandırmasına şaşırmamak gerekmektedir.

ABD VE YUNANİSTAN SEÇİMLERİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Yukarıda verilen bilgiler ışığında benzer bilgisayar destekli seçim sistemi, ABD’nin bazı seçimlerinde kullanılmış ve bazı bölgelerde hile yapıldığı tespit edilmiştir. 2000 yılında ABD başkanlık seçimlerinde George W.Bush lehine seçimlere hile karıştırıldığı iddialarından sonra bizzat hileyi

Sayfa: 42

yazılımı üreten bilgisayar programcısı Clint Eugene Curtis’in 13 Aralık 2004 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Demokrat Parti üyeleri önünde verdiği yeminli ifadenin bant çözümü EK-C’de sunulmuştur.
Clint E. Curtis; yeminli ifadesinde; “seçim sonuçlarını dışarıdan fark edilmeyecek, anlaşılamayacak şekilde ayarlayabilecek yazılımların üretildiğini“, 2000 yılı Ekim ayında, şu anda Kongre üyesi olan Tom Feeney için Oviedo Florida’da çalıştığı şirket adına bir prototip programı bizzat kendisinin ürettiğini, söz konusu yazılımlarla seçimleri kazanması istenen adayın oy miktarı istendiği oranda yükseltilirken, rakibinin oy miktarının düşürüldüğünü, yapılan hileyi sandık görevlilerinin de, seçim kurulunun da görmesinin imkânsız olduğunu, böyle bir hileli yazılımın seçim programı içine yerleştirildiğinin ancak bilgisayar programcıları tarafından yazılımın içine girerek araştırma yapılması sonucunda saptanabileceğini, ya da tüm oy pusulalarının elle tek tek sayılarak çıkan sonucun ilan edilen sonuçla karşılaştırılması –36 Riley, “agm”, 2013 TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 257–, suretiyle belirlenebileceğini, gizli yazılımın başka türlü belirlenmesinin imkânsız olduğunu, bu kapsamda Ohio’da yapılan başkanlık seçimlerinin de hileli olduğunu, söz konusu hilenin belirlenebilmesi için tüm partilerin ortak çaba harcayarak bilişim uzmanlarına seçim yazılımlarını inceletmeleri gerektiğini”37 belirtmektedir.

14 Eylül 2007 Yunanistan seçimlerinde de benzer bir yazılım kullanılmak istenmişse de ABD seçimleri örnek gösterilerek yapılan yoğun baskılar sonucu kullanılmaktan vazgeçilmiştir. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan’ın seçim sonuçlarının sanal ortamda aktarılmasını sağlayan Sun Microsystems şirketine bu sistemi kurabilmesi için kredi kullandırmış ve Sun Microsystems’ın benzer bir yazılım programı için Yunanistan’da da ihaleyi kazanmış, ancak Yunan hükümeti “Bu şirketin Amerika’daki seçimlere hile karıştırdığı yolunda bilgiler var” gerekçesiyle ihaleyi iptal etmiştir.

38 Türkiye’nin ihaleyi bu şirkete verirken bunu göz önüne alıp almadığı ise merak konusudur. Bunun da ötesinde JP Morgan’ın seçimlerden önce bir anket yaptırmış, Bankanın anket yaptırdığı Türk kamuoyu araştırma şirketinin “AKP’nin 2007 seçimlerini yüzde 48 oyla kazanacağı bilgisini verdiği, seçim skandalı iddialarının ortaya çıkmasından sonra şirketin sahibinin, sanki kendi araştırması kastediliyormuş gibiHile yok, varsa söyleyen belgesini getirsin” diyerek öfkelendiği bilinmektedir.39

SEÇSİS SİSTEMİNDE UYGULANABİLECEK HİLELER Yukarıda aktarılan bilgiler ışığında; “SEÇSİS sisteminde hile yapmak mümkün müdür?” sorusunun yanıtı, “evin anahtarını emanet ettiğimiz bekçi, isterse evi soyabilir mi?” sorusunun yanıtı ile aynıdır.40

Ancak konuya ilişkin olarak medyada yer alan tüm eleştirilere rağmen Türkiye’de yapılan referandum ve seçimlerde SEÇSİS sisteminin kullanılmasına devam edilmektedir. Bu sistemle uygulanabilecek iki aşamalı bir hile senaryosu şöyle olabilir: Sandık tutanakları Windows XP işletim sistemi yüklü bilgi- 37 https://www.youtube.com/watch?, 38 Can Ataklı, “Skandal büyüyor, muhalefet korkuyor”, Vatan, 25.08.2007 39 Ataklı, “agm”,2007 40 Dura, “agm”, 2011 258 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler sayarların bulunduğu ilçe seçim kurulundaki bilgisayara işlenir. Bu sırada minik bir programcık sisteme girerek, (A) sütunundaki (X) partisinin oy toplamını % 20 arttırıp, (B) ve (C) sütunlarındaki (Y) ve (Z) partilerinin oy toplamını % 10’ar düşürür. Tuşa basıp genel toplam alındığında, yapılan müdahaleyi ancak o ilçedeki tüm sandık sonuçlarını elle tek tek sayıp toplayabilirsek tespit edebiliriz.

Sayfa: 43

Aksi halde, itiraz süresi sonunda, bilgisayar tuşuna basılarak alınan hileli rakamlar, resmî seçim sonucu haline gelecektir!41 Bunu önlemenin tek yolu ise YSK’ nın siyasi partilere oy sayım ve sonuçlarını izleyebilme ve kaydedebilme imkânını tanımasından geçmektedir. Bu imkân tanındığı takdirde partiler SEÇSİS sonuçlarıyla sandık sonuçlarını karşılaştırarak farklılıkları ortaya çıkarabilecektir. 2007 seçimlerinden sonra bu konudaki eleştirilerin artması üzerine YSK 2011 seçimlerinde siyasi partilere bu imkânın tanınacağını bildirmiş ancak il seviyesinden aşağıdaki bilgilere erişilmesine izin vermemiştir.

Bu konudaki bir diğer iddia; “Türkiye genelinde kayıtlı seçmen sayısının % 25’i kadar oyun, seçim bittiği andan itibaren ilk bir saat içinde merkez bilgisayarı üzerinden tamamen AKP’ ye aktarıldığı ve AKP sayıma % 25 oyla başlarken, diğerleri sıfır oyla başladığı, sonraki oylar ise normal dağılıma bırakıldığı” şeklindedir.42 Bu görüşe göre AKP’nin gerçek oyları % 47 değil, % 22 – % 28 arasındadır.43 Bu görüşü savunanlar bunun en büyük kanıtı olarak tüm YSK sonuçlarında AKP nin oy alması beklenmeyen illerde bile hiçbir sandıkta AKP oyunun % 25’ in altına düşmemesini göstermektedir. Gerçekten de Türkiye’nin her sandık bölgesinde dört kişiden en az birinin AKP’ye oy vermesi matematik olarak milyonda bir ihtimaldir.

Bu görüşe göre seçimden Türkiye’nin verdiği oylar değil, AKP’nin iktidara gelmesini isteyen güçlerin istediği sonuçlar çıkmıştır. Peki bu % 25’e karşılık olan yaklaşık 7- 8 milyon oy nereden ortaya çıkmıştır? Nüfus kütükleriyle seçmen kütükleri arasındaki 7 milyon farktan mı, yoksa diğer partilerin oylarının seçimin ilk bir saatinde sıfırlanıp AKP’ye aktarılması ve diğer partiler % 0 ile başlarken AKP’ nin % 25 ile başlamasından mı? Her ikisi de mümkündür.

Fakat bir gerçek var ki kesinlikle göz ardı edilemez; seçimin ilerleyen 41 Dura, “agm”, 2011 42 “Secimlerde Bilgisayar mı Bilgiçalar mı Kullanılıyor” Türk Hukuk Enstitüsü, http://www.the.org.tr, 5 Nisan 2010 43 “Secimlerde Bilgisayar mı Bilgiçalar mı Kullanılıyor”, a.g.m.5 Nisan 2010 TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 259 saatlerinde oyları düşen AKP’nin kaybetmesi imkânsızdı. Çünkü ilk bir saatte % 25’ i garanti idi! İlk seçim sonuçlarının gelmeye başladığı saat 17.30 civarında, onbeş-yirmi dakikada bir bilgisayar başındaki gö- revli tarafından programa müdahale edilmiş ve AKP % 25 oyla seçim yarışına başlarken diğerleri de % 0 oyla başlamış ve daha sonra o ana kadar alınan sonuçların Türkiye’nin % 50’ si olduğu ilân edilmiştir.44 Bu ayarlamadan sonra AKP’nin oyları düşse de seçimi kaybetme ihtimali ortadan kalkmış olmaktadır. Plân AKP’nin en az 367 milletvekili çıkaracak kadar, yani Türkiye’nin en az % 50 oyunu alabilecek şekilde yapılmış, ilerleyen saatlerde yeni bir müdahale yapılamamış ve bu yüzden AKP’nin oyları düşmeye, CHP ve MHP’nin oyları yükselmeye baş- lamıştır. GP ve DP’nin oyları da sıfırdan başladığından oyları yükselse bile artık % 10 barajını aşma şansları kalmamıştır. Seçim sonuçlarına müdahale edilmemiş olsaydı AKP’nin gerçek oyları % 22 + % 6 veya % 8 = % 28 – % 30 civarında olacaktı.

Bu görüşe göre CHP, MHP ve diğer partilerin gerçek oyları, seçim sonucunda ilan edilen oylarının bir buçuk katlarına yakındır. CHP özellikle İzmir’de 1 milyon seçmen üzerinden oyların % 60’ ını alıp 5 milletvekili yerine 8-9 milletvekili çıkaracaktı ve AKP’ nin İzmir’deki toplam oy oranı % 13 olacaktı. Aynı oranı Türkiye’ye uygularsak AKP’nin gerçek milletvekili sayısı 190, CHP’nin 190, MHP’nin ise 150 olacaktı.45 2007 seçimlerinde yukarıda belirtilen hile yönteminin bir benzerinin uygulandığı ve AKP oylarının 1,6 rakamıyla, muhalefet oylarının ise 0,7 rakamıyla çarpılmak suretiyle

Sayfa: 44

gerçekte % 29 olan AKP oylarının 17,4 puan artırılarak % 46,4’e çıkarıldığı, toplam % 71 olan muhalefet partilerinin oylarının ise 21,3 puan azaltılarak % 49,7’ye indirildiği, bu iki oy yüzdesinin toplamından artan % 3,9’luk oyun ise sayılmadan çöpe atıldığı da öne sürülmektedir.46 Türkiye’nin birçok bölgesinde çöp bidonlarından oy pusulalarının çıkması bu tezi savunanlara da haklılık kazandırmaktadır. 2004 yılı mahalli seçimlerinde DYP’nin Dikili Belediye Başkan adayı Yüksel Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sandık kurullarında oy sayımı sırasında 200 kadar hatalı oyun iptal edildiğini, 44 “Secimlerde Bilgisayar mı Bilgiçalar mı Kullanılıyor”, a.g.m.5 Nisan 2010 45 “Secimlerde Bilgisayar mı Bilgiçalar mı Kullanılıyor”, a.g.m.5 Nisan 2010 46 “22 Temmuz Seçimlerinin Formülü”, www.acikistihbarat.com, 07.12.2007 260 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler seçim sonuçlarına CHP, DYP, MHP ve YTP’nin de itiraz ettiğini ve çöp bidonlarında mühürlü oyların bulunduğunu bildirmiştir. Uçar, Dikili Lisesi önündeki çöp bidonunun yanında bir vatandaşın dağınık halde mühürlü oy pusulaları bulduğunu, oy pusulalarının arkasının mühürlü olduğunun tespit edildiğini ve konunun Emniyet Müdürlüğü’ne aktarıldığını, savcılığın olay yerinde inceleme yapılması ve tutanak tutulması için talimat verdiğini belirtmiştir. Yüksel Uçar, 12.500 nüfusa sahip olan ilçede 10.431 kişinin seçmen olarak oy kullandığını belirterek, ‘’seçim günü dışarıdan adam getirildiğini, ayrıca ölüler adına da oy kullandırıldığını saptadık’’ iddiasında bulunmuştur.47

2009 yılı mahalli seçimlerinde adayların birbirine çok yakın oy aldığı Adana’da üç okuldaki çöp konteynerinde oy pusulaları ve tutanaklar bulunması üzerine seçimi dört puan farkla kaybeden CHP’nin büyük- şehir adayı Ümit Özgümüş, konuyu yargıya taşımıştır.48 Bu ve benzeri iddialar Türkiye’nin birçok bölgesinde gündeme taşınmıştır. Ancak basına yansıyanlar sadece tespit edilebilen iddialarla sınırlı kalmıştır. Seçim hileleri konusundaki şüpheler sadece genel ve mahalli se- çimlerle sınırlı olmayıp, referandumlarla da doğrudan ilgilidir. Zira tüm referandumlarda mevcut seçim sistemi altyapısı ve usulleri kullanılmaktadır. Yüksek yargı organlarının iktidarın eline geçmesi sonucunu do- ğuran, 12 Eylül döneminin yargılanmasının önünü açan referandumundaki bazı uygulamalar halkın bir bölümünün haklı tepkisine neden olmuştur. Referandum tarihi olarak 12 Eylül gününün seçilmesi suretiyle 12 Eylül’de mağduriyet yaşadığı için 12 Eylül’e tepki duyan kitlelerin hayır oyu vermeleri yönünde bu kitleler üzerinde bir tür psikolojik baskı kurularak 12 Eylül’den rövanş alma dürtüsü harekete geçirilmiştir. Diğer yandan hayır oyu verecekler bile evet mührü basmak zorunda bırakılarak oy kullanan halkta kafa karışıklığı yaratılmıştır. Konuyu gündeme taşıyan Hürriyet yazarı Ayşe Arman “evet” ve “hayır” seçenekleri bulunan bir referandumda basılacak mührün üzerinde “evet” yazmasının oy kullananları ikilem içinde bıraktığını, ayrıca “sen hayır da desen, sonuç evet çıkar” hissi uyandırarak bir tür psikolojik baskı etkisi yarattığını köşesine taşımıştır.49 Aynı konu Ne- 47 ”Dikili’de Seçimlere itiraz”, İHA/İzmir, 30 Mart 2004 48 ”Çöp konteynerinden oy pusulaları çıktı”, Milliyet, 31 Mart 2009 49 Ayşe Arman,“Referandum mühründe neden ‘Evet’ yazıyor?”, Hürriyet, 11.08.2010 TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 261
Necati Doğru tarafından da gündeme taşınmış ve kötü niyetli bir iktidarın ABD ve Yunanistan’da terk edilen seçim yazılımını kullanarak hile yapabileceğini ve oy sonuçlarının istediği gibi resmileştirilmesini sağlayabileceğini belirtmiştir.50

Referandum öncesinde seçmen sayısının 7 milyon kişi artması bazı kişilerin birden fazla sandıkta kayıtlı olduğu

Sayfa: 45

ve mükerrer oy kullanacağı şüphesini akla getirmektedir. Referandum öncesinde bir açıklama yapan CHP Adana milletvekili Tacider Seyhan ise referandumun oy tasnifinde kullanılan bilgisayar yazılımının % 53 evet oyu çıkacak şekilde ayarlandığını ve oy kullanmayanların bir kısmının oy kullanmış gibi gösterilerek evet hanesine kaydırılacağını öne sürerek elektronik hileye vurgu yapmıştır.51

Tüm bu iddialar karşısında YSK’nın sessizliğini koruyarak tatminkâr bir açıklama yapmaması ve referandum sonucunda Türk halkının beklentilerinin ve kamuoyu araştırmalarının aksine % 56 evet oyu çıkması referandum öncesinde yapılan açıklamalarda dile getirilen hile senaryoları konusundaki şüphelere haklılık kazandırmaktadır.

SEÇSİS SİSTEMİNDE İZMİR ÖRNEĞİ Özellikle İzmir’de ortaya çıkan durum yukarıdaki tezleri savunanları doğrular niteliktedir. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin İzmir’de yaptığı tespitler partinin Karşıyaka İlçe Başkanı Cengiz Önbaş tarafından yargıya taşınmıştır. Önbaş’ın tespitlerine göre 27 sandıkta MHP’nin 820 olan oy sayısı 578’e, CHP’nin 3390 olan oy sayısı 2436’ya düşürülürken, AKP’nin oyu 1507’den 2433’e çıkarılmıştır (Öztürk, 2007).
Bu sonuçlara göre Karşıyaka ilçesindeki gerçek dağılım aşağıdaki şekilde ortaya çıkmaktadır:
CHP 3390 (% 59,29)
AKP 1507 (% 26,35)
MHP 820 ( % 14,34)
Toplam oy: 5717

YSK ise bu ilçedeki 27 sandığa ait seçim sonuçlarını aşağıdaki şekilde ilan etmiştir:
CHP 2436 (% 42,60) (954 oy eksik ve CHP oylarının % 28’i kayıp) 50 Necati Doğru, “Referanduma Hile Girebilir”, Sözcü, 3 Eylül 2010 51 Can Ataklı, “Yüksek Seçim Kurulu halkı rahatlatmak zorunda”, Vatan, 2 Eylül 2010 262 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler
AKP 2433 (% 42,55) (926 oy ilave edilerek AKP’ye aldığı oyların % 61,44 fazlası eklenmiştir).
MHP 578 (% 10,11) (242 adet oy eksik ve MHP oylarının % 29,5’i kayıp)
Toplam oy: 5447
YSK toplam oy sayısını 5447 olarak bildirdiğine göre toplam oyların % 4,47’sinin sayılmadan çöpe gittiği anlaşılmaktadır.

Nitekim bir sandıktan 161 oy çıkarken sonuçta 16 oya düşürülmüştür.52
Bu sayının Türkiye’nin bir ilçesindeki 27 sandığa ait olduğu dikkate alındığında Türkiye genelinde yapılan oy sahtekârlığının boyutlarının nerelere varabileceği daha iyi anlaşılmaktadır.

BİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİNİN ELEKTRONİK MÜDAHALEYE İLİŞKİN TESPİTLERİ Seçim hileleri ilgili olarak bir bilgisayar mühendisinin verdiği bilgilere dayanarak çok önemli bir tespit de gazeteci Hasan Mutlu tarafından okuyuculara aktarılmıştır. Aylin Yorulmaz adlı bilgisayar mühendisi bir vatandaşımız, bir web sitesinin ana sayfası için iki anket hazırlamış, “ilk ankette ‘Genel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz’ diye sormuş ve daha anketi sayfaya koyar koymaz denemek için ilk oyu kendisi vererek CHP’yi işaretlemiş. Sonuçlara baktığında; 1 oy CHP’ ye giderken, 1 oyun da AKP’ ye verilmiş olduğunu tespit etmiş.
Bu sitenin varlığından bile henüz kimsenin haberdar olmadığını söyleyen Aylin Yorulmaz, ertesi gün ilk oyu AKP’ye vermiş bu sefer başka bir partiye oy verilmediğini görmüş!
İkinci anketi, ‘Seçimlerden sonra AKP Hükümeti Yüce Divan’a gönderilmeli mi’ diye yapan Aylin Yorulmaz sistemin çalışıp çalışmadığını test etmek için “evet”i tıkladığında 6 adet de hayır oyunun kaydedildiğini görmüş!
AKP ile ilgisi olmayan, örneğin ‘Kedi mi seversiniz köpek mi’ diye başka anketler de hazırlayan A.Yorulmaz onların ise düzgün çalıştığını tespit etmiş.
Bilgisayar Mühendisi Aylin Yorulmaz söz konusu çalışmalardan ulaştığı sonuçları şu şekilde açıklamıştır: “Dolayısıyla internet ortamında AKP lehine anketleri tarayan ve otomatik olarak oylayan programlar olduğundan kuşku duyuyorum. 52 Işıl Öztürk , “Her Sandıktan Oy Tırtıklanmış“, Tercüman, 26.08.2007 TBB Dergisi 2014 (110)

Sayfa: 46

Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 263 Sitesi olanlar benzer bir anket yaparak bunu denerlerse bu müdahaleyi gözleriyle görecekler. Sitemizin hosting’i (İnternet kullanıcılarına sunucu desteği sağlayan ana firma ) Amerika’da bulunmaktadır… Bunu da belirtmekte yarar var…”.
53 SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SEÇSİS KONUSUNDA TBMM’NDE VERİLEN ÖNERGELER Seçimlerde dikkati çeken bir diğer uygulama da seçim sonuçlarının açıklanması süreci ile ilgilidir.
Önceki seçimlerde seçimler bittikten 20 gün sonra bile bazı yörelerdeki seçim sonuçları kesinleştirilemezken ve en gelişmiş teknolojiye sahip ABD’de ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile seçim sonuçları yaklaşık bir hafta süre sonunda ancak kesinleşirken, Türkiye’de oy verme işlemini takip eden iki saat içinde seçim sonuçları açıklanmış, hatta bazı TV kanalları ve gazeteler milletvekili isimlerini bile vermiştir.
SEÇSİS sistemi ile yapılan seçimler hakkında 18 Ocak 2010 tarihinde, başbakan tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM’ne bir önerge veren MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut; “YSK’nın güvenliği çok tartışmalı olan bir işletim sistemi kullandığını, bu sistemin Avrupa’da devlet kurumlarında yasaklandığını bildirerek, SEÇSİS projesi ile ilgili olarak mevcut şaibe ve iddiaların ortadan kaldırabilmesi için, uzmanlardan kurulu siyasi parti temsilcilerinin de katılacağı bağımsız bir bilişim heyetine projenin incelettirilerek güvenlik testlerinin yapılması ve sonuç raporunun kamuoyu ile paylaşılması” talebinde bulunmuştur.54
Konuyu başbakan yerine cevaplayan Adalet bakanı Sadullah Ergin 17.03.2010 tarihinde gönderdiği yazılı cevabında özetle; “kurulun görev alanına giren konular hakkında başbakan ve bakanlardan yazılı soru yoluyla bilgi istenilmesinin, Anayasanın ve yasama bölümünde yer alan Yüksek Seçim Kurulu’nun yargısal niteliği ve konumu ile bağdaşır görünmediği ve soru önergesi ile sorulan hususlara cevap verilmesine ilişkin istemin uygun bulunmadığı değerlendirilerek istemin oybirliği ile reddine karar verildiğini” bildirmiştir.55
Adalet Bakanı’nın başbakan adına verdiği 53
Mustafa Mutlu, “Seçimin Kaderini Sandık Görevlileri Belirleyecek”, Vatan, 20.07.2007 54 http://www.yilmaztankut.org/faaliyetler_.(Cevaplanan)18.01.2010 55 Adalet Bakanlığı’nın 17.03.2010 tarih ve Sayı: B.03.0.KGM.0.00.00.05/684/1470 sa- 264 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler cevabın konunun üzerinin örtülmesi amacıyla kaleme alındığı ve sorulan soruların cevabı ile hiçbir ilgisinin olmadığı açıktır.

Benzer şekilde 22 Eylül 2010 tarihinde CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, 12 Eylül 2010 referandumunda yaşanan bazı olaylarla ilgili olarak İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermiştir. Önergenin Bakan tarafından cevaplandırılmaması üzerine 12 Ocak 2011 tarihinde yeni bir soru önergesi veren Tayfun İçli; seçmen sayısının yılda ortalama olarak 1 milyon kadar arttığını, YSK verilerine göre 22 Temmuz 2007 seçimlerinde 42.799.303 kişi olan seçmen sayısının 12 Eylül 2010 referandumunda 9.252.525 kişi artarak 52.151.828 kişiye çıktığını bildirerek bu anormal artışın gerekçesinin açıklanmasını talep etmiş, ancak ikinci önergesine de cevap alamamıştır.

SEÇMEN KAYITLARININ İDAREYE DEVRİ
AKP 2007 seçimlerinden sonra 13.03.2008 tarih ve 5749 sayılı Kanunla 298 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde değişiklik yapılarak daha önce YSK yetkisinde bulunan seçmen tespiti işlemlerinin “Adres Kayıt Sistemi” esas alınarak oluşturulması56 hükmünü getirmiş, böylece seçmen kayıtlarının oluşturulması yetkisi dolaylı olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne (NVİGM) devredilmiştir.
Daha önce YSK yetkisinde bulunan seçmen tespiti ile ilgili

Sayfa: 47

yetkinin Anayasa’nın 79. Maddesine aykırı olarak yapılan yasa değişikliğiyle NVİGM’ye (MERNİS sistemi) devrine seyirci kalan Meclisteki siyasi partiler Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmadıkları takdirde bundan sonraki referandumlarda ve seçimlerde yapılabilecek hilelere de rıza göstermiş olacaktır ve bu nedenle hileli referandum sonuçlarıyla yargı sisteminin idarenin emrine verilmesinden, yeni yargı sistemiyle yapısı değiştirilen yüksek yargı organlarının vereceği hatalı kararlardan ve hileli oylarla iktidara taşınan partilerin ülkenin bölünmesi sonucunu doğurabilecek uygulamalarından doğrudan sorumlu olacaklardır.

Ancak bu konuda halkı aydınlatacak bilgi ve yayınlara merkez medya tarafından yer verilmediğinden halkın önemli bir kısmı bu durumdan habersizdir. 56 (2011 yılı resmi yazısı:
http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2011MilletvekiliSecimi/SecSay01062011.pdf; 01.06.2011 tarihli YSK Duyurusu) TBB Dergisi 2014 (110) Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU 265).

Konuya ilişkin olarak çeşitli kanallarda programlara çıkan ve tartışmalara katılanlar aydınların önemli bir bölümü ise yapılan hileleri halkın algılamasını önlemekle görevli oldukları izlenimini vermektedir.

YSK ise Anayasa ile kendi yetkisine ve sorumluluğuna verilen seçmen tespiti yetkisinin İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir Genel Müdürlüğe dolayısıyla hükümete devredilmesi karşısında hiçbir tepki ortaya koymamış ve NVİGM tarafından düzenlenen seçmen kayıtlarını seçime esas veri olarak kabul etmiştir. YSK’nın kendisine ait olan Anayasal yetki ve sorumluluğun bir başka makama devrine seyirci kalmasının sebeplerini Türk halkına açıklaması gerekmektedir. 57

SEÇMEN SAYILARININ MUKAYESESİ
YILLAR
SEÇMEN SAYISI BİR ÖNCEKİ SEÇMEN SAYISINA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ARTMA/ EKSİLME (%) OLUŞAN FAZLA SEÇMEN SAYISI
18 Nisan 1999 Genel ve Yerel Seçimleri 37.495.217
3 Kasım 2002 Genel Seçimi 41.407.027 + 3.911.798 + % 10,43
28 Mart 2004 Yerel Seçimi 43.552.931 + 2.145.904 + % 5,18
22 Temmuz 2007 Genel Seçimi 42.571.284 − 981.647 – % 2,25
29 Mart 2009 Yerel Seçimi 48.049.446 + 5.478.162 + % 12,86
12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu 49.495.493 + 1.446.047 + % 3
12 Haziran 2011 Genel Seçimi 52.806.322 + 10.235.03857 + % 24 + 6.235.038 Kaynak: http:// www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2011MilletvekiliSecimi/SecSay01062011.pdf 57

2007 Genel Seçimlerindeki seçmen sayısında meydana gelen artıştır 266 Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri ve Öneriler Yukarıdan beri incelenen veriler ışığında seçmen sayılarını mukayese edebilmek için önce YSK’ nın belirlediği yıllık seçmen sayısı artış oranına bakmakta yarar vardır.

YSK, 01.06.2011 tarihli açıklamasında yıllık ortalama seçmen sayısı artış oranını 1 milyon kişi olarak belirtmektedir.58
Yukarıdaki tabloya bakıldığında
1999 yılında 37.495.217 kişi olan seçmen sayısının YSK’ nın belirttiği yıllık artış oranına uygun şekilde 3 yıl 7 aylık sürede 4 milyon kadar artarak
2002 yılında 41.407.027’ye çıktığı, ancak 2004 yılı yerel seçimlerinde 43.552.931 olan seçmen sayısının
2007 seçimlerinde 3,5 milyon kadar artması gerekirken tersine 1 milyon kadar azalarak 42.571.284’e indiği görülmektedir. Benzer şekilde
2007 seçimlerinde 42.571.284 kişi olarak tespit edilen seçmen sayısının 1 yıl 8 ay sonra yapılan
2009 yılı yerel seçimlerinde 1,7 milyon kadar artması gerekirken 5.478.162 kişi artarak 48.495.493 kişiye ulaştığı görülmektedir.

YSK‘nın resmi verilerine göre hazırlanan yukarıdaki tabloda 2007 yılı genel seçimlerindeki seçmen sayısı ile 2011 yılı genel seçimlerindeki seçmen sayısı arasında ise uçurum vardır. 2007 yılında 42.571.284 kişi olan seçmen sayısının 2011 yılında 10.235.038 kişi artarak59
52.806.322’ye çıktığı görülmektedir
.
YSK, bu konudaki eleştirilerin artması üzerine kendini aklamak için…
(devamı için lütfen tıklayınız 6/6)

– . –

Bölüm 5/6 sonu
Bölüm 1/6  | Bölüm 2/6 | Bölüm 3/6 |  Bölüm 4/6 | Bölüm 6/6

Avukat İsmail Beşiktepe tarafından–veimzasıyla sunulmuş olan SEÇSİS ve 16 Nisan 2017 Referandumuna ilişkin
Dava Dilekçe’sinin  tamamına tek bir  dosya (pdf) olarak
bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.turkishlibrary.us | 13 Nisan 2017

"The U.S. Turkish Library & Museum For Friendship and Peace" project joined, and has been produced under the umbrealla of The Light Millennium Organization effective on October 15, 2015.