I. INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT, RECREATION AND DANCE

#ISPESCONGRESS2018

“Global Goals in Sports”

April 26th- 28th, 2018

Nişantaşı University, İstanbul, Turkey

I. International Congress of Physical Education, Sport, Recreation and Dance” will be held on April 26th-28th, 2018 in Nişantaşı University, Maslak 1453 NeoTech Campus, İstanbul, Turkey.

https://www.nisantasi.edu.tr/CampusDetails/maslak-1453-neotech-kampusu-9483.html )
We will be happy hosting the researchers, educators, graduate students and professionals from all over the world to make a presentation on Physical Education, Sports, Recreation and Dance in İstanbul, one of the most beautiful cities of the world.
The accepted abstracts of congress will be published in the “Book of Abstracts” and the full papers of congress proceedings will be published in internationally peer-reviewed journals (chosen by the author).

All proceedings will be indexed by Sobiad database. ( https://atif.sobiad.com/) We look forward to see you in İstanbul at the “Ispescongress2018”.

TOPICS 

Engineering in Sports Science, Child, Old, Women and Sport, Exercise and Sports Physiology, Dance, Information Technologies and Sports, Physical Education and Sports Education, Physical Educaion and Sports In Disabilities, Motor Development and Learning, Movement Science and Training, Olympism, Recreation, Social Gender and Sports, Sports Psychosocial Areas, Sports Health Sciences, Sports History and Philosophy, Sport Management.


TIMELINE

Abstract Submission Start: 15.11.2017
Abstracts Submission Ending: 05.03.2018
Accepted Announcement Abstracts: 12.03.2018
Symposıum Payment Deadline: 23.03.2018
Symposıum Program Announcement: 06.04.2018
Symposıum Start Date: 26.04.2018
Symposıum Completion Date: 28.04.2018


Detailed topics of interest are available on our website.

www.ispescongress.com
#NişantaşıUniversity #İspescongress #GlobalGoals
#İstanbul #Turkey #PhysicalEducation #Sport #Recreation #Dance.
#GlobalGoalsinSports.

* * *

2018 ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ ve
SPORDA KÜRESEL HEDEFLER

Tarih: 26 – 28 Nisan 2018

Yer: Nişantaş Üniversitesi / İstanbul / Türkiye

I.Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi ” 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında,  Nişantaşı Üniversitesi, Maslak 1453 NeoTech Kampüsü, İstanbul’ da (https://www.nisantasi.edu.tr/CampusDetails/maslak-1453-neotech-kampusu-9483.html) gerçekleştirilecektir.

Dünyanın dört bir yanından araştırmacıları, eğitimcileri, lisansüstü öğrencileri ve profesyonelleri, Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans ile ilgili bildirilerini sunmak için, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da ağırlayacağız.

Kongrede kabul edilen bildirilerin özetleri kongre “Özet Kitabı” nda yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği kongreyi destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz yayınlanacaktır.

Kongrede sunulan bildiriler, Sobiad veri tabanı tarafından indekslenecektir. (https://atif.sobiad.com/ ) Sizleri İstanbul’da “Ispescongress 2018′ e bekliyoruz.

Sempozyum ile ilgili tüm ayrıntılı konular web sitemizde bulunmaktadır.

www.ispescongress.com

BAŞLIKLAR
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi,
Bilişim Teknolojileri ve Spor,
Çocuk, Kadın,Yaşlılar ve Spor,
Dans, Egzersiz ve Spor Fizyolojisi,
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor,
Hareket Bilimleri ve Antrenman,
Motor Gelişim ve Ögrenme,
Olimpizm, Rekreasyon,
Spor Bilimlerinde Mühendislik,
Sporda Psikososyal Alanlar,
Spor Sağlık Bilimleri,
Spor Tarihi ve Felsefesi,
Spor Yönetimi,
Toplumsal Cinsiyet ve Spor.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç : 15.11.2017
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş : 05.03.2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 12.03.2018
Kongre Ödeme Son Tarih : 23.03.2018
Kongre Programını İlanı : 06.04.2018
Kongre Başlangıç-Bitiş Tarihi : 26-28.04.2018

#NişantaşıÜniversitesi #NeoTechKampüs  #ispescongress

#KüreselHefefler#BedenEğitimi #Spor #Rekreasyon #Dans

 

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS

• 
Tuğrul AKŞAR
, Futbol Ekonomisti 
Doç.Dr.Ahmet Talimciler
, Ege Üniversitesi
Tolga ŞENEL, Founding Partner at Sporlab
Ceyhun KAZANCI, Passolig Genel Müdürü
Antonio ROBUSTELLI, Sports Performance Consultant
•  
Doç. Dr. Türker EROĞLU
, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kadirhan SUNGURLUOĞLU
, Beykent Üniversitesi, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) Sağlık Kurulu Üyesi
•  
Adrian STORES, CEO, ACROBAT FCSM and Senior Lecturer, Manchester Metropolitan University, (MMU), UK
Mustafa TURGUN, Galatasaray  S.K. Genel Sekreteri
• 
Bircan ÜNVER,  The Light Millennium Founder-President & Head
NGO Rep. to the United Nations Department of Public Information, New York
•  
Ergun YURDADÖN, Professor of Psychological Kinesiology and Sports Management

http://ispescongress.com/index.php


Posted on 12 February 2018,  Turkish Library Museum – www.turkishlibrary.us, is under the umbrella of The Light Millennium Organization based in New York. Officially formed in 2001.
NGO Associated with the United Nations Department of Public Information since 2005.

"The U.S. Turkish Library & Museum For Friendship and Peace" project joined, and has been produced under the umbrealla of The Light Millennium Organization effective on October 15, 2015.