AMERİKA’DAKİ İLK TÜRKÇE ÖĞRETİM KURUMU: NY ATATÜRK OKULU

“Bizler birer aileyiz” anlayışı ile evrensel değerlere sahip çağımızın tüm yeniliklerine açık, Amerika’da Türkçe eğitiminde ilk ve öncü kuruluş olarak 47 yıldır New York’ta çocuklarımıza Türkçe öğretiyoruz.”

ATKB Yönetim Kurulu, 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü oluşu nedeniyle başta ilk öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anarak, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor ve başarılı bir öğretim yılı diliyoruz.

TARİHÇEMİZ:

Atatürk Okulu 1971 yılında zamanın Amerika Türk Kadınlar Birliği Başkanı Sayın “Ayla Erdamar”ın büyük çaba ve çalışmaları sonucunda Rockefeller Center’deki Konsolosluk binasında Başkonsolos Sayın Sait Saipoğlu‘nun himayelerinde, 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Ertesi yıl öğrenci sayısının artması üzerinde, Okul Birliği kira ödeyerek tuttuğu “New York Theological Seminary” binasındaki odalara taşınmıştır. 1974 yılında “Birleşmiş Milletler Uluslararası Okulu”nun bulunduğu binada, dört oda kiralamış ve üç yıl o binada öğretime devam etmiştir. 1977 yılında Türkevi binasının satın alınmasından sonra, gene o yıllarda Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcimiz olan Büyükelçi  Sayın Ílter Türkmen ile o zamanın Başkonsolosu Sayın Sıtkı Coşkun’un büyük yardımlarıyla ATATÜRK Okulu öğretime devam etmek üzere, Türkevi Binasına alınmıştır.

ATKB’nin ATATÜRK Okulu’nu ana faaliyet olarak benimsemesi ve şartlar ne olursa olsun okulu devam ettirmekteki azmi, ATATÜRK Okulu Müdür ve Öğretmenlerinin her öğretim yılını bir öncekinden daha başarılı hale getirmek için fedakarca çalışmaları, velilerin yakın ilgisi ve güvenleri, okulumuzu bugünkü başarılı ve verimli durumuna getirmiştir.

Atatürk Okulu Misyonumuz:   Öğrencilerimize Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında Türkçe öğretip, milli ve manevi değerlerimize bağlı, bilgi donanımı yüksek, değişime ve gelişime açık, insanlığa yararlı, örnek ve önder bireyler yetiştirmek.

Atatürk Okulu Vizyonumuz: “Bizler birer aileyiz” anlayışı ile evrensel değerlere sahip çağımızın tüm yeniliklerine açık, Amerika’da Türkçe eğitiminde ilk ve öncü kuruluş olarak 47 yıldır New York’ta çocuklarımıza Türkçe öğretiyoruz.

Atatürk Okulu, Amerika Türk Kadınlar Birliği’nin himayelerinde her Cumartesi günleri 5 ile 14 yaşları arasındaki öğrencilerimize Türkçe okuma ve yazmayı, Atatürk ilke ve inkılaplarını, milli ve manevi değerlerimizi, Türk tarihimizi, kültürümüzü, müziğimizi başarı ile öğretmekte olup okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize uygulanan Türkçe yeterlilik sınavında 85 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz devam ettikleri Amerikan Okullarında yabancı dil derslerine yönelik 3.5 kredilik ekstra puan alma şansına sahip olmaktadır.

1971 yılından günümüze kadar yüzlerce başarılı  öğrenciyi  mezun eden Atatürk Okulu New York’ta “haftasonu” okullar kategorisinde kurulmuş olan  en köklü  ve etkin Türk eğitim kuruluşudur.. Mezunlarımız, toplumun her kesiminde, profesyonel iş yaşamının yanısıra  kamusal ve  akademik alanda da başarıyla yer almaktadır.

Amerika’nın saygın üniversitelerinde akademik kariyer yapan mezunlarımız vardır. Öğrencilerimizi hayata hazır bireyler olarak, kendilerine güvenli, liderlik nitelikleri gelişmiş, sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşıp çözüm üretebilen, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal bireyler olduklarını görmek en büyük gururumuzdur.  Atatürk Okulu , New York’daki Başkonsolosluk binasının yenilenmesi sürecinde, Manhattan bölgesinde  devlet okullarından derslik kiralayarak aralıksız olarak eğitime devam etmektedir.

2017 Öğretim Yılından beri  45 East 81 Street adresindeki  PS 6 Okulu’nda her Cumartesi günü sabah saat 10 ile 4;15 pm arasında eğitim-öğretim ile kültürel ve sosyal faaliyetlerini çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir. Genel olarak Eylül ayının son haftası veya Ekim ayında açılır ve Haziran’ın son haftasına kadar eğitim-öğretimine yıllık bazda ve 5 yıllık ilköğretim programı olarak devam etmektedir.

Amerika Türk Kadınlar Birliği Atatürk Okulu’müz  2011 yılından beri  her yıl,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yabancı ülke  çocuk topluluklarıyla beraber uluslarası boyutta  kutlamakta  olup geçen yıl 8 ülkenin katılımı ve büyük bir coşku ile Ata’mızın Çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Uluslararası Çocuk Şenliği’nin 7.sini  büyük bir  başarı ile gerçekleştirmiştir.

Atatürk Okulu Müdiresi Sayın Tülay Taşkent 1995 yılından beri aralıksız olarak eğitim kurulu başkanlığını büyük bir mutlulukla yürütmektedir.

Atatürk Okulu’muzda Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Müfredatı’nı uyguluyoruz. Öğrencilerimiz Atatürk Okulu’muzda, Türkiye’de öğretmenlik mesleğini yapmış, tecrübeli eğitimcilerimiz tarafından,  Türkçe okuma ve yazma, Atatürk ilkeleri, Türk tarih ve coğrafyası, gelenek ve adetlerimiz hakkında eğitim alıyorlar. Aynı zamanda çocuklarımıza, müzik ve halk dansları konusunda da eğitim veriyoruz. Kültürüne, Türkiye’mize,milli ve manevi değerlerine bağlı, saygılı kendinden emin nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Okulda, MEB’in sistemine uygun olarak, yaş ve Türkçe seviyesine göre sınıflar oluşturduk. Öğretmenlerimizin hepsi Türkiye’de öğretmenlik eğitimi görmüş, mesleklerinde tecrübeli Sınıf Öğretmenleri’dir. Sınıflar, Ana Sınıfı’ndan başlayarak, 5. Sınıfa kadar devam etmektedir. Okul Öncesi Eğitim, 5-6 yaş grubundan 2 tane sınıfımız, hiç Türkçe bilmeyen öğrencilerimiz için de Türkçe hazırlık sınıfımız vardır. Okul Öncesi Eğitim ve 1.sınıflar için öncelikli amacımız, Türkçe okuma-yazmayı öğretmek.

Masallar, oyunlar, müzik ve bilgi yarışmaları saatleri ile de öğrencilerimizin severek büyük istekle Türkçe öğrenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın öğrenmesi için, milli günlerimizi, belirli günler ve haftaları, dini, milli bayramları da, arkadaşlık ortamı içinde hep birlikte coşku içinde kutluyoruz. Müzik ve halk dansları dersleri de mesleğinde çok tecrübeli uzman öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.

2018-2019 Öğretim Yılı Atatürk Okulu Eğitim Kurulu Öğretmenlerimiz:

Nuran Kuçur, Necmiye Kacaroğlu, Neriman Yılmaz, Dilek Özhan, Aynur İşcan, Hilal Açikel, Ayseli Turgut, Sultan Çıkar, Müge Çılıngır, Nedim Katgi, Halil Kanol, Gülizar Kısa, Hülya Işıktır.

1972 Yılından beri Atatürk okulundan yaklaşık 550 öğrenci mezun olmuştur.

Amerikan Türk Kadınlar Birliği | ATKB

17 Eylül 1958 yılında, New York şehrinde Non profit bir organizasyon olarak kurulan Amerikan Türk Kadınlar Birliği, Türk dili ve kültürünü yaymak için kurulmuştur. En büyük aktivitesi Atatürk okulunu devamiyeti  sağlamaktır. Birliğin misyonu Amerikalı ve Türk kadınlar arasında dostluk ve anlayışın gelişmesine imkan verecek gerekli faaliyetler de bulunmak ve benzeri çalışmaları desteklemektir. Bugünkü mevcut üye sayısı 110 olan Amerikan Türk Kadınlar Birliği aynı zamanda, üyeleri için sosyal ve kültürel toplantılar ,seminerler ve  diğer programlar organize etmektedir.Derneğin suan ki başkanlığını Şermin Özcilingir hanımefendi yapmaktadır. Kendileri 14 yıldır derneğin yönetiminde olup. Bunun son on yılını dernek başkanı olarak yürütmektedir. 25 yıldan beri New York ta kendisi yaşamaktadır.

Amerika Türk Kadınlar Birliği tamamen gönüllü çalışan değerli arkadaşlarımız tarafından yönetilmektedir. 

Kadromuz: Başkan Şermin Özcilingir; Fatma Aldaş, Başkan Yardımcısı; Vaside Güler Ünal-Haznedar, İlknur Mısırlıoğlu Hüyük, Tutanak Sekreteri; Nevin Osman Sarı, İletişim ve Haberleşme Sekreteri; Songül Yıldız Gastriğer, Berna Gürdal ve Halide Ekingen Eser, Yönetim Kurulu Üyeleri.

ATKB MİSYONUMUZ:

• Gelişim ve değişim süreçlerine ayak uydurabilen,
• Ulusal kültürümüzle evrensel kültüre ve bilimselliğe varabilen,
• Atatürk ilke ve düşüncelerini özümseyen,
• Okuyan, sorgulayan ve çözüm üretebilen,
• Özgüveni gelişmiş, dürüst, duyarlı, sorumluluklarını bilen,
• İnsan haklarına dayanan, farklılıklara saygılı,
• Kendisi ve çevresiyle barışık, iletişimi güçlü,
• Spora ve sanata yaşamında yer veren, doğayı seven,
• Birden fazla yabancı dil becerisini etkin bir şekilde kullanabilen,
ve
• Üst eğitim kurumları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış aktif bireyler yetiştiren Atatürk okulumuzun devamlılığını sağlamaktır.

ATKB VİZYONUMUZ:

Sürekli gelişen eğitim sürecinde, ulusal ve uluslarası düzeyde, üstün nitelikleri ile öncü , örnek bir kurum olmak.

ATKB Yönetim Kurulu, 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü oluşu nedeniyle başta ilk öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anarak, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor ve başarılı bir öğretim yılı diliyoruz.

Berna Gürdal
Amerika Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

NY Atatürk Okulu

 

"The U.S. Turkish Library & Museum For Friendship and Peace" project joined, and has been produced under the umbrealla of The Light Millennium Organization effective on October 15, 2015.